Soos 100

De bedoeling van deze middag is een gezellig samenzijn met leeftijdsgenoten, voor zowel dames als heren.

Onder het genot van een kopje thee/koffie kan er gezellig gepraat worden over allerlei onderwerpen (bv. over recepten). En kunnen we hapjes proeven of kunnen we sjoelen, een spelletje doen, tekenen, schilderen en misschien zelfs een keertje bloemschikken.

Wat u wilt.
Alles mag niets moet.

Loop gerust eens binnen om bij ons te kijken.
Aanmelden is niet nodig.

Wegens afwezigheid van de begeleidster is deze activiteit tot nader bericht opgeschort.

Groep 100
Soos 100

De bijeenkomsten vinden plaats op:
woensdag
Tijd:
13.30 - 16.45 uur
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 7)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.
Het presentiegeld bedraagt € 2,00.