Excursies

Het organiseren van één-daagse excursies.
De kosten zullen beperkt blijven tot de entree en/of consumptie.

Informatie via de mail over komende excursies?

Indien u het op prijs stelt om voorafgaand aan de publicatie in het blad Echoplus al geïnformeerd te worden over de komende excursies, dan kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief, 55Plusmail geheten. Deze wordt maximaal één keer per week uitsluitend per mail verstuurd. Aanmelden hiervoor kunt u doen via het volgende webformulier : 'aanmelden 55plusmail'.

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.
Zie voor informatie in de Echoplus en op deze webpagina.


Overig

Wetenswaardigheden excursies Stichting 55+

Deelname aan excursies is altijd geheel op eigen risico.

Wat betreft deelname aan excursies: als u moeite heeft met trappen lopen zijn sommige excursies niet geschikt om aan deel te nemen. Dit wordt altijd vermeld in de uitnodiging. Een rollator is niet altijd toegestaan. Vanaf nu krijgt u geen toegang meer tot een excursie als u, ondanks het verbod, toch met een rollator naar binnen wilt. Dit is niet alleen voor uw, maar ook voor onze veiligheid een voorwaarde.

Aanmelden:
Aanmelden kan bij voorkeur per mail (lies.schole@home.nl), of telefonisch na 20.00 uur (053-2300715) tot uiterlijk twee weken vóór de datum van de excursie. U ontvangt na aanmelding de verdere informatie. Tenzij anders aangegeven is aanmelden verplicht. Afmelden eveneens, mocht u toch niet mee kunnen, zodat leden die op de reservelijst staan ook de kans krijgen om mee te gaan in de plaats van degene die afvalt. Het is niet toegestaan dat er onder uw naam iemand aan een excursie deelneemt die geen lid is.

Starttijden excursies:
De starttijd van een excursie wordt ook conform aangehouden. Dat betekent dat, mocht u te laat komen, er niet gewacht wordt. Dit heeft met name te maken met de afspraken die met de rondleiders zijn gemaakt.
 


Kalender Excursies 2018

27 februari 2018 Excursie Oorlog en vredesmuseum Memory te Nijverdal
23 maart 2018 Excursie klooster Sint Ephrem te Glane
26 april 2018 Excursie vestingstad Groenlo
4 juni 2018 Rondleiding bouwbedrijf Aan de Stegge te Goor