Aanmelden activiteit

ALLES OVER DE ACTIVITEITEN IN HET SEIZOEN 2017 – 2018

Aanmelden

In de zomermaanden kunt u zich inschrijven voor één of meer activiteiten voor het nieuwe seizoen. Op de middenpagina’s van de komende Echoplus (nummer 4, juli/augustus), maar in voorlopige vorm ook al hier, staan de activiteiten vermeld waaraan u kunt meedoen. Wilt u nadere informatie over een bepaalde activiteit, dan kunt u de desbetreffende coördinator bellen of mailen.

Zowel in de laatste Echoplus (nummer 4, juli/augustus) als hier vindt u een aanmeldingsformulier. Hierop kunt u de activiteit(en) van uw keuze aangeven. Wilt u tevens de datum van inlevering vermelden. De datum van ontvangst kan van belang zijn: is de activiteit waaraan u wilt deelnemen volgeboekt dan is de volgorde van binnenkomst bepalend voor plaatsing (“wie het eerst komt het eerst maalt“). Als de lengte van het aanmeldingsformulier niet toereikend is kunt u een tweede exemplaar gebruiken en inleveren.

Aanmelden bij het secretariaat van de Stichting 55+, via een e-mail aan 55plusenschede@gmail.com of het “Aanmeldingsformulier Activiteiten voor het seizoen 2017-2018“, is ook mogelijk. Of beter nog: rechtstreeks bij de coördinator – zie daarvoor het colofon achterin de Echoplus. Vermeld uw gegevens a.u.b. volledig, zoals uw lidnummer en het nummer van de activiteit, en zo mogelijk ook uw e-mailadres. Bij bridgen vermeldt u ook de naam van uw partner en bij de computercursus het besturingssysteem op uw computer.

De coördinator neemt vervolgens contact met u op.

Wel of niet aanmelden

U hoeft zich niet opnieuw aan te melden voor een activiteit waaraan u nu al deelneemt. Als u stopt met een activiteit of cursus, wilt u dat dan doorgeven aan de coördinator/groepsleider. Zo weten wij of er voor nieuwe cursisten nog plaats is.

Aangemeld, maar niets gehoord?

U heeft zich aangemeld voor een activiteit maar u hoort niets. In dit geval geldt: geen bericht goed bericht. U kunt dus vanaf 28 augustus gewoon naar de cursus of activiteit gaan. Alleen als u niet kunt deelnemen hoort u van ons.

Start

De activiteiten beginnen in de week van 28 augustus 2017, tenzij uw groepsleider een andere datum met u heeft afgesproken. Ook kan in de Echoplus of op de webpagina van de activiteit een andere begindatum genoemd worden.

Wachtlijst

Overtreft het aantal aanmeldingen voor een groep het maximum aantal, worden zij die zich het laatst hebben aangemeld op een wachtlijst geplaatst. Betrokkenen worden hiervan in kennis gesteld vóór de aanvang van de cursus of activiteit. Personen die al deelnemer waren hebben voorrang boven nieuwe deelnemers.

Nummer van de activiteit

Alle activiteiten waarvoor men zich aan kan melden, hebben groepsnummers. Deze staan vermeld op het rooster van de activiteiten en ook bij de omschrijving op deze website. Bij aanmelding moet dit nummer aangegeven worden.

Kosten

Een overzicht van de kosten staat op deze pagina met algemene informatie over de stichting.

Het downloadbare formulier staat in het formaat Adobe Reader.
Mocht u het niet kunnen lezen, haal dan hier het gratis leesprogramma op. Vink de Optionele aanbieding (met wisselend aanbod) even uit, tenzij u daadwerkelijk interesse in die extra’s heeft!