Bridgeles

Groep 54 + 58 + 69
Bridge is een kaartspel dat ook onder de noemer denksport geplaatst kan worden. In wedstrijdbridge (Engels: duplicate bridge) is bewust gestreefd naar het zo veel mogelijk uitschakelen van de factor 'geluk' als uitkomstbepalend. Het spel vereist concentratie, geheugen, logisch denken en een goede samenwerking tussen de partners.

Het spel met 52 kaarten wordt gespeeld door vier personen. Zij worden een voor een gedeeld, te beginnen bij de speler links van de gever, met de klok mee, totdat iedere speler 13 kaarten heeft. De spelers krijgen de naam van een windrichting: Noord, Oost, Zuid of West. Noord en Zuid spelen samen en vormen een paar en ze spelen tegen Oost en West, die ook samenspelen en een paar zijn.

Bridgeles 2e jaars (Groep 54)
De bijeenkomsten vinden plaats op:
maandag
Tijd:
14.00 - 16.00 uur
Locatie:
't Pluspunt
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
C. Mulder


Bridgeles 1e jaars (Groep 58)
De bijeenkomsten vinden plaats op:
maandag
Tijd:
13.00 - 15.00 uur
Locatie:
't Pluspunt
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
B. Perik


Bridgeles 3e jaars (Groep 69)
De bijeenkomsten vinden plaats op:
2e en 4e woensdag
Tijd:
14.00 - 16.00 uur
Locatie:
't Pluspunt
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
C. Mulder

Kosten
Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist. Daarnaast betaalt u voor deelname € 20,00 per seizoen. Tevens betaalt u per bijeenkomst € 2,00 presentiegeld.

Nieuws
Er is geen actueel nieuws.
Voor meer informatie:
Coördinator Bridge
J. Fokkema

Telefoon:
053-4281299

E-mail:
Klik hier voor: