Computercursus

Groep 22 + 97
Om enigermate met een computer om te kunnen gaan is het nodig dat men de basisvaardigheden beheerst van de besturing van de computer, zoals maken, bewerken en opslaan van teksten, het systematisch opslaan van documenten in mappen, werken met e-mail en veilig surfen over het internet. Dit leert u in de beginnerscursus. Daarnaast wilt u misschien iets meer doen met de computer; daarvoor zijn de computerthemamiddagen met gerichte onderwerpen.

Groep 22: Computerthemamiddagen met diverse onderwerpen; elk 1 dagdeel van 2 uur.
Bent u geen beginner meer, dan kunt u deelnemen aan de computerthemamiddagen. Voor elke middag wordt een bepaald thema gekozen, die van tevoren in de Echoplus zijn gepubliceerd en hieronder weergegeven.

Groep 97: Computercursus Windows 10; 8 dagdelen van 2 uur.
Voor deelname aan deze cursus is minimale voorkennis handig, maar de cursus begint wel met de elementaire omgang met een computer en behandelt alle basisvaardigheden.

Voor elke cursus is een afzonderlijke aanmelding nodig, die met het oog op de eventuele wachtlijst tijdig dient te worden ingediend.

Computerthemamiddagen (Groep 22)
De bijeenkomsten vinden plaats op:
dinsdag / woensdag / donderdag
Tijd:
13.00 - 15.00 uur
Locatie:
't Pluspunt
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
R. Beverdam / R. Brussaard / W. van der Bie


Computercursus Windows 10 (Groep 97)
De bijeenkomsten vinden plaats op:
dinsdag
Tijd:
10.00 - 12.00 uur
Locatie:
't Pluspunt
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
R. Beverdam

Kosten
Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist. Er gelden de volgende bijdragen:

Computerthemamiddagen (nr. 22) € 5,00 per keer; 
geen cursusboek nodig.

Beginnerscursus Windows 10 (nr. 97) € 20,00; 
er dient een cursusboek aangeschaft te worden.

Nieuws
Er is geen actueel nieuws.
Voor meer informatie:
Coördinator ComCom
R. Beverdam

Telefoon:
053-4351480

E-mail:
Klik hier voor:
Documenten