Engels

Groep 08 + 17 + 96 + 118
Engels is een ‘wereldtaal’, een taal die over de hele wereld wordt gebruikt en waarmee je op de meeste plaatsen en in de meeste omstandigheden terecht kunt.

Voor honderden miljoenen mensen is Engels de moedertaal of spreken ze Engels als tweede taal. Met de cursus Engels ga je dus eigenlijk geen ‘vreemde’ taal leren: je gaat een taal leren die door meer dan een miljard mensen wordt gesproken!

Bij ons kunt u terecht als beginner en gevorderde, maar er is ook gelegenheid tot oefenen in de groep Engelse conversatie.

Engelse voor zeer gevordenden (Groep 8)
De bijeenkomsten vinden plaats op:
maandag
Tijd:
13.00 - 14.00 uur
Locatie:
't Pluspunt
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
E. Jongkind


Engelse conversatie (Groep 96)
De bijeenkomsten vinden plaats op:
2e en 4e maandag
Tijd:
19.00 - 20.30 uur
Locatie:
't Pluspunt
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
S.Sepulveda Martinez


Engels 3de jaars (Groep 17)
De bijeenkomsten vinden plaats op:
donderdag
Tijd:
10.00 - 11.30
Locatie:
't Pluspunt
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
M. Lagendaal


Engels beginners (Groep 118)
De bijeenkomsten vinden plaats op:
1e en 3e maandag
Tijd:
19.00 - 20.30
Locatie:
't Pluspunt
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
S.Sepulveda Martinez

Kosten
Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist. Daarnaast betaalt u voor deelname € 20,- per cursus en de aanschaf van het boek. Voor de conversatielessen bedragen de deelnamekosten € 10,-.  Het presentiegeld is € 2,00.

Nieuws
Er is geen actueel nieuws.
Voor meer informatie:
Coördinator Cultuur
G. Zwarteveen

Telefoon:
053-5724339

E-mail:
Klik hier voor: