Genealogie

Groep 05
Genealogie, ook wel bekend als familiegeschiedenis, is een boeiende hobby van miljoenen mensen over heel de wereld.
Een genealogie is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn (generatie I), die de stamvader wordt genoemd.

Genealogie (Groep 05)
De bijeenkomsten vinden plaats op:
2e maandag
Tijd:
09.30 - 11.30 uur
Locatie:
't Pluspunt
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
J. Goolkate


Kosten
Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist. Daarnaast betaalt u voor deelname  € 10,- per seizoen. Het presentiegeld bedraagt  € 2,-.

Nieuws
Er is geen actueel nieuws.
Voor meer informatie:
Coördinator Cultuur
G. Zwarteveen

Telefoon:
053-5724339

E-mail:
Klik hier voor:
Documenten