Soos 100

Groep 100
De bedoeling van deze middag is een gezellig samenzijn 
met leeftijdsgenoten, voor zowel dames als heren.

Onder het genot van een kopje thee/koffie kan er gezellig gepraat worden over allerlei onderwerpen (bv. over recepten). En kunnen we hapjes proeven of kunnen we sjoelen, een spelletje doen, tekenen, schilderen en misschien zelfs een keertje bloemschikken.

Wat u wilt.
Alles mag niets moet.

Kom gerust eens bij ons kijken.
Aanmelden is niet nodig.

De bijeenkomsten vinden plaats op:
Woensdag
Tijd:
13.30 - 16.45 uur
Locatie:
't Pluspunt
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
Rosa Vermijs


Kosten
Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist. De deelnemersbijdrage bedraagt € 2,00.

Nieuws

De ”Alles kan, niets moet” Soos

Iedere woensdagmiddag is er een gezellige soos van 13.30 – 16.30 uur. U kunt vrijblijvend meedoen. Er wordt gebridged, gebreid, er worden spelletjes gedaan, gesprekjes gevoerd, er is handvaardigheid – kortom van alles is mogelijk. Op de voorgrond staat ontmoeting en gezelligheid.

Kom eens een keertje kijken. U hoeft zich niet aan te melden. Misschien is het wat voor u.

Eigen initiatieven worden ook op prijs gesteld. Alles kan, niets moet. De enige kosten zijn € 2,00 presentiegeld. De Soos is in lokaal 7 in ’t Pluspunt.

Wilt u van tevoren wat meer weten, neem dan contact op met Rob Witvoet, coördinator DOE-activiteiten van de Stichting 55+ (06-22485759 – doe@55plus-enschede.nl).

Voor meer informatie:
Coördinator Doe-activiteiten
R. Witvoet

Telefoon:
06-22485759

E-mail:
Klik hier voor: