Fietsen

De herkomst van het Nederlandse woord 'fiets' is onduidelijk. Volgens een artikel in het Woordenboek der Nederlandsche taal, geschreven in 1919, zou het woord afgeleid zijn van de naam van een Wageningse wagenmaker, E.C. Viets, die rond 1880 rijwielen maakte. Deze voor de hand liggende verklaring werd in eerste instantie van de hand gewezen, toen bleek dat het woord sinds 1870-1879 in Nederland voorkwam (hoewel het toen niet gebruikelijk was). Die verklaring werd toch weer wat geloofwaardiger toen in 2012 werd aangetoond dat Viets in 1870 weliswaar nog geen rijwielen produceerde, maar deze wel leverde.

Voor de goede orde de volgende mededeling: iedereen die mee fietst doet dit voor eigen risico. Iedereen moet zelf uitkijken bij het oversteken van wegen, zelf beoordelen of het fietspaadje voor hem of haar breed genoeg is, kortom iedereen moet zelf attent zijn op dingen die onderweg kunnen gebeuren.

De Stichting 55+ stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schades als gevolg van het deelnemen aan de fietstochten.

De fietscommissieleden zijn Annie en Eddy Koenderink en André Assink; ze fietsen vooraan en geven altijd de richting aan.

Dag en tijd(en):
Data fietstochten in 2018: 

Het fietsen doen we weer de 3e woensdag van de maand en wel op de volgende data:

18 april	    16 mei	      20 juni	     18 juli
15 augustus	19 september	  17 oktober	 


Kosten
Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist. Verder is deelname aan de fietstochten gratis.

Nieuws

Fietsen met de Stichting 55+

Verslag Fietstocht 18 oktober

De fietstocht van 18 oktober was al weer de laatste van 2017. André had weer een mooie route uitgezet en ook nu waren de weergoden ons weer goed gezind.

Met 35 deelnemers fietsten we vanaf Het Diekman via de Diekman Es en het Aamsveen richting Epe. In het centrum van Epe splitste de groep zich in tweeën. De ene groep koos voor een lekker ijsje en de andere groep voor koffie of thee met wat lekkers. Op de terugweg ging het langs de Dinkel weer huiswaarts.

Het afgelopen jaar zijn alle 7 geplande fietstochten doorgegaan. In totaal hebben 210 deelnemers aan de fietstochten meegedaan. Aan de grootte van de groepen zie je dat het fietsen zich in een toenemende belangstelling mag verheugen.

Hans Sleeuwits


Voor meer informatie:
Coördinator Sport en Spel
H. Sleeuwits

Telefoon:
053-4358590

E-mail:
Klik hier voor: