Auteursrecht en Licentie Stichting 55+ Enschede

Stichting 55+ heeft alles in het werk gesteld om bij het gebruik van data, teksten en beelden op deze site geen belangen van derden te schenden. Een ieder die niettemin meent dat op deze site materiaal gebruikt is zonder dat daarover met hem of haar als mogelijke rechthebbende afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met Stichting 55+. De data, teksten of beelden zullen dan op diens verzoek worden verwijderd.

Licentie
Alle data, teksten en beelden gepubliceerd op de website van Stichting 55+ zijn gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Waarbij de gebruiker het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven en remixen (afgeleide werken maken). Mist aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).
Niet-commercieel — De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
Gelijk delen — Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

Fotografie
Tijdens activiteiten in en rond Stichting 55+ worden regelmatig foto’s gemaakt. Een deel van deze foto’s wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op de websites van Stichting 55+. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Stichting 55+  gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een bezoeker desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek worden verwijderd.

Derden
Stichting 55+ heeft voor de beschrijvingen van de activiteiten en cursussen gebruik gemaakt van informatie verkregen via de website Wikipedia, http://nl.wikipedia.org/. De teksten van Wikipedia zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, waarbij het is toegestaan om het werk te kopiëren, verspreiden en door te geven, het werk te remixen (afgeleide werken maken) of het werk te gebruiken voor commerciële doeleinden.
Het bovengenoemde is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).
Gelijk delen — Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.