Samenstelling bestuur

De bestuursmededelingen zijn hier te lezen.
Contact per e-mail met Stichting 55+ verloopt bij voorkeur via het Contactformulier 55+.
Algemene documenten over de stichting staan op deze pagina.

Het bestuur van Stichting 55+ heeft de volgende samenstelling:
Dagelijks bestuur

Naam
Functie
Tel. nummer
E-mailadres
Cécile Verhaak
Voorzitter
053-4282225
Bert de Haas
Secretaris
053-4774553
Arnold Jansen
Penningmeester & Keukenaangelegenheden
053-4765034
Eddy Koenderink
2e voorzitter & Beheer en facilitaire zaken
053-4322801
Bestuursleden en coördinatoren

Naam
Functie
Tel. nummer
E-mailadres
Judith Cohen
2e secretaris & Hoofdredacteur Echoplus
053-8507231
Inge Wolters
Ledenadministratie
053-4333063
Hans Sleeuwits
2e penningmeester & Coördinator Sport en Spel & Advertentieaquisitie
053-4358590
Géke Zwarteveen
Coördinator Cultuur
053-5724339
Rob Witvoet
Coördinator Doe-activiteiten
06-22485759
Jan Fokkema
Coördinator Bridge
053-4281299
Roelof Beverdam
Coördinator Comcom & Redacteur Echoplus
053-4351480