Computer commissie

De comcom beheert de website en gehele ICT-infrastructuur van de stichting. Zij voert alle noodzakelijke onderhoud en vernieuwingen uit of laat dit onder haar supervisie uitvoeren door derden. Tevens dient zij als technische vraagbaak voor bestuur en leden omtrent computers, tablets, smartphones en dergelijke.

Het contact met de comcom geschiedt bij voorkeur via het Contactformulier ComCom teneinde te bewerkstelligen dat bij afwezigheid van een lid het werk naadloos door een ander lid kan worden overgenomen.


Samenstelling
Naam
Functie
Tel. nummer
E-mailadres
R. Beverdam
Coördinator
053-4351480
W.J. van der Bie
Lid
053-4766624
R.M.A. Brussaard
Lid
030-6550868

Algemeen
De commissie komt elke maandagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden de werkzaamheden besproken en verdeeld. Deze werkzaamheden worden dan (hoofdzakelijk) thuis, of zo nodig op locatie uitgevoerd. Indien noodzakelijk worden extra bijeenkomsten ingelast.


WiFi in ‘t Pluspunt 

We hebben een router met de naam wifi55plus midden in de hal geplaatst om onze hele benedenverdieping te kunnen bestrijken. Deze is uiteraard met een wachtwoord beveiligd. Deze code kunt u bij de conciërge opvragen. 

Activiteiten
Onder deze commissie vallen de volgende cursussen en activiteiten: