Cultuur

Het naar behoefte organiseren van activiteiten met betrekking tot kunst- en cultuuronderwerpen, een en ander afhankelijk van voldoende deelnemers en vrijwilligers die een activiteit kunnen begeleiden of doceren.

Samenstelling
Naam
Functie
Tel. nummer
E-mailadres
G. Zwarteveen
Coördinator
053-5724339
J. Cohen
55+ presentaties
053-8507231
T. Jansen
NS-reizen
053-4765034
E. v.d. Struik
NS-reizen
L. Schole
excursies

Algemeen
Onderstaand een overzicht van de cultuurcursussen en -activiteiten. Wanneer u zich wilt opgegeven wordt u verzocht dit schriftelijk te doen met het opgaveformulier bij 't Pluspunt of via e-mail naar de coördinator. 

Gelukkig is er veel belangstelling voor al onze cursussen. Maar sommige zijn vol en dus kunnen er geen nieuwe cursisten meer toegelaten worden. Als er teveel aanmeldingen zijn wordt er een wachtlijst gemaakt. Cursisten die al deelnemen aan een cursus gaan voor. Verder geldt: wie het eerst komt is het eerst aan de beurt. Als u niet geplaatst bent ontvangt u daarover tijdig bericht.

U dient dan ook deelnemer te zijn of te worden van de Stichting 55+. 

Activiteiten
Onder deze commissie vallen de volgende cursussen en activiteiten: