Sport en spel commissie

Het naar behoefte organiseren van activiteiten met betrekking tot  Sport en Spel, een en ander afhankelijk van voldoende deelnemers en vrijwilligers die een activiteit kunnen begeleiden of doceren.

Terugblik 2017


Ook 2017 kunnen we weer afsluiten als een sportief en ondernemend jaar.


Wandelen 

Tot en met november hebben alle 12 geplande wandelingen, waaronder de wandeling met het bekende stamppotbuffet op 29 oktober, plaatsgevonden. Met de komende wandeling in december komen we over het afgelopen jaar naar schatting op zo’n 200 deelnemers.

Fietsen

De weergoden waren ons in 2017 goed gezind. Alle 7 geplande fietstochten konden doorgaan. Alleen de lange fietstocht op 19 juli moest vanwege materiaalpech enigszins worden ingekort. Aan de fietstochten hebben ook in 2017 weer veel deelnemers meegedaan. Na de laatste fietstocht op 18 oktober stond de teller op 210 deelnemers.

Treinreizen

Van de 7 geplande treinreizen zijn er 2 niet doorgegaan. Treinreizen zijn gemaakt naar Harderwijk, Paleis Het Loo, Gouda, Oriëntalis Heilige Land Stichting en Münster. In totaal zijn 99 deelnemers met de trein op stap geweest.

Excursies

Van de tot en met november geplande 11 excursies hebben er 8 plaatsgevonden en telden we 143 deelnemers Twee excursies gingen niet door vanwege te weinig belangstelling en een excursie vanwege te hoge veiligheidseisen. Met de nog komende excursie in december is de schatting dat de teller uitkomt op ruim 160 deelnemers.

Planning 2018

Voor wandelen, fietsen en treinreizen is de planning gereed. De hieronder genoemde data kunnen dus alvast in de agenda worden gezet.

Wandelen

dinsdag     16 januari donderdag    5 juli
woensdag   7 februari vrijdag         10 augustus *)
donderdag  8 maart dinsdag       11 september
vrijdag         6 april woensdag   10 oktober
dinsdag       8 mei donderdag    8 november
woensdag   6 juni vrijdag           7 december

*) Het idee is om op 10 augustus een langere wandeling van 10-15 km te lopen.

Peter en Loeki Lemmens stoppen met ingang van het komende jaar met het begeleiden van de wandelingen. Peter en Loeki, heel erg bedankt voor jullie inzet!

Fietsen

Het fietsen doen we weer de 3e woensdag van de maand en wel op de volgende data:

18 april 16 mei 20 juni 18 juli
15 augustus 19 september 17 oktober  

Treinreizen

De treinreizen zijn gepland op:

donderdag  29 maart dinsdag      28 augustus
dinsdag       24 april woensdag  26 september
woensdag   30 mei donderdag  25 oktober
donderdag  28 juni vrijdag         30 november
vrijdag         27 juli

Excursies

Een aantal excursies is aangevraagd en de overige worden gaandeweg 2018 nog gepland. Zie voor de eerstkomende excursies elders in deze Echoplus en houd de komende uitgaven van de 55Plusmail en Echoplus in de gaten.

Bij het begin van de excursie wordt gecontroleerd of eenieder aanwezig is. Daarom je altijd bij het aangegeven startpunt van de excursie melden!

Voor alle hiervoor genoemde activiteiten, die we als Stichting 55+ organiseren, geldt dat op eigen risico wordt deelgenomen.

Hans Sleeuwits, coördinator Sport en Spel


Samenstelling
Naam
Functie
Tel. nummer
E-mailadres
H. Sleeuwits
Coördinator Sport en Spel
053-4358590
J. Fokkema
Coördinator Bridgen
053-4281299

Algemeen
Onderstaand een overzicht van de Sport en Spel activiteiten. Wanneer u zich wilt opgegeven wordt u verzocht dit schriftelijk te doen met het opgaveformulier bij Het Pluspunt of via e-mail naar de coördinator. U dient dan ook deelnemer te zijn of te worden van de Stichting 55+. 

Voor meer informatie klikt u op de activiteit in het overzicht.

Activiteiten
Onder deze commissie vallen de volgende cursussen en activiteiten: