Informatie over Stichting 55+

Wat wil Stichting 55+?

Stichting 55+ (voluit: Stichting 55+/Centrum voor de derde leeftijd) is in 1984 opgericht met het doel:
Het tot stand brengen van een centrum voor de derde leeftijd, dat beoogt voor en door mensen in de leeftijd vanaf 55 jaar voorzieningen te treffen, gericht op sociaal en cultureel welzijn op basis van vrijwilligheid.

Voor verdere informatie:
Klik hier voor het lezen of downloaden van de Statuten van de stichting.
Klik hier voor het lezen of downloaden van het Huishoudelijk Reglement van de stichting.

Deze documenten staan in het formaat Adobe Reader.
Mocht u ze niet kunnen lezen, haal dan hier het gratis leesprogramma op. Vink de Optionele aanbieding (met wisselend aanbod) even uit, tenzij u daadwerkelijk interesse in die extra’s heeft!


Verwezenlijking van de doelstelling

Om aan bovengenoemde doelstelling te kunnen voldoen organiseert de stichting vele activiteiten en cursussen:

  • gericht op het bevorderen van de algemene ontwikkeling van de leden door het houden van lezingen over allerlei onderwerpen en door het geven van cursussen in vreemde talen, kunst en kunstgeschiedenis;
  • gericht op het lichamelijk en geestelijk welzijn van de leden (tai chi, yoga, gymnastiek, fiets- en wandeltochten);
  • gericht op het creatief bezig zijn van de leden (schilderen, tekenen, creatief handwerken, boetseren, pergamano, 3d kaarten);
  • gericht op pure ontspanning van de leden, zoals biljarten, bridgen, één- en meerdaagse reizen (zowel binnen- als buitenland), koersbal, jeu de boules, zingen en muziek maken;
  • gericht op technische vaardigheden van de leden, zoals hout- en metaalbewerking, houtsnijden en gutsen, naaien en huis- en tuindecoraties maken.

Daarnaast wordt binnen de stichting gelegenheid gegeven om lessen te volgen met betrekking tot beleggingen, genealogie en computergebruik.


Waar vinden de activiteiten plaats

Het merendeel van de activiteiten vindt plaats in het contactcentrum ’t Pluspunt van de stichting, gevestigd aan het Schuttersveld 17, 7514 AC  Enschede en wel in de maanden september tot en met mei. Jeu de boules, biljarten en hout- en metaalbewerking vinden elders in de stad plaats.


Wat zijn de kosten

Om aan een activiteit te kunnen deelnemen is het vereist, dat u deelnemer bent/wordt van de stichting ad € 12,00 per jaar. U ontvangt dan 6x per jaar ons blad de Echoplus, tenzij u heeft aangegeven, dat u dit blad digitaal wilt ontvangen. Bij postbezorging betaalt u € 4,- extra.

Incidenteel ontvangt u de 55Plusmail, indien van u een e-mailadres bekend is.

Deelname aan een cursus of activiteit die wekelijks wordt gehouden, kost € 20,00 per seizoen. Voor de cursus of activiteit die twee- of eenmaal per maand plaatsvindt, betaalt u € 10,00. Deze bijdragen dienen direct bij aanvang van de activiteit te worden voldaan bij uw groepsleiding. Bij instroming halverwege het seizoen (vanaf februari) worden deze bedragen gehalveerd.

Bovendien geldt dat u, als u aan een activiteit deelneemt, steeds een bijdrage betaalt van € 2,00. Dit noemen we de ‘deelnemersbijdrage’. Voor de eerste consumptie (koffie, thee of chocolademelk) die u gebruikt betaalt u niets; elke volgende consumptie kost € 1,00.

Voor een aantal activiteiten worden extra kosten in rekening gebracht. Dit omdat daarvoor professionele begeleiding nodig of zelfs verplicht is. De coördinator kan u informeren over de hoogte van de kosten. Het gaat om: Blijf fit voor senioren (gymnastiek), Hatha yoga, Kundalini yoga, Tai Chi, Pilates, Dameskoor.

Voor activiteiten die buiten ’t Pluspunt plaats vinden, gelden andere bijdragen. Informatie daarover krijgt u eveneens van de coördinator of de groepsleider.

Aanmelding

Alle details over de deelname aan een activiteit staan op deze pagina.