Nieuws van bestuur

Uit de bestuursvergadering

VergaderenHebt U dat nou ook aan het einde van het jaar: alweer december, alweer een nieuw jaar in het vooruitzicht. Tjonge, de tijd vliegt, tja…

Maar het was stichtingtechnisch gezien weer een goed jaar; er zit genoeg leven in onze brouwerij. Met goed bezochte bekende cursussen en activiteiten en ook met weer nieuwe cursussen op taalgebied en bij de sporten. Laat dat maar aan onze coördinatoren over, zij hebben een goed luisterend oor voor vernieuwingen en gaan daar ook actief achteraan. Hulde!!

We hadden een paar mooie artikelen in krant en weekblad en waren te horen op radio Enschede. E.e.a. resulteerde in een zeer goed bezochte Open Dag en rond de 70 nieuwe deelnemers.

Het rapport dat we door studenten van het Saxion hebben laten schrijven gaf ons als bestuur ook weer stof tot nadenken – en praten. Zitten we wel op de goede weg, sluiten we genoeg aan bij de leeftijdsgroepen? Hebben we wel mogelijkheden, qua ruimte, om te groeien?

Kortom, regeren is vooruitzien en daar zijn we mee bezig!

In de Echoplus voor januari/februari doen we een oproep voor docenten Spaans en Italiaans. Bent of kent u diegene die ons uit de brand kan helpen, laat het ons dan weten; we willen graag onze nieuwe deelnemers ter wille zijn.

Daarin ook een verslag van het afscheid van Jan Goolkate, begeleider groep Genealogie.

We hebben een sportieve terugblik 2017 en nieuws over het nieuwe excursie-, fiets- en wandelseizoen; de plannen liggen al klaar. En nog veel meer nieuws en leuke artikelen, kortom weer een mooi blad.

Graag wens ik u allen mooie feestdagen en een geweldig nieuw jaar toe en wij hopen velen van u te treffen op onze

Nieuwjaarsreceptie, zaterdag 6 januari 10.30 uur

Cécile Verhaak
voorzitter

december 2017


Nieuwjaarsreceptie

Uitnodiging voor al onze leden

Nieuwjaar Zaal open vanaf: 10.00 u.
Start programma: 10.30 u.
Plaats: ’t Pluspunt, Enschede

Op zaterdag 6 januari bent u welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Wij ontvangen u met koffie en wat lekkers.

Tijdens deze receptie kunt u het volgende verwachten:

  • Afscheid van aftredende bestuursleden/coördinatoren en voorstellen van nieuwelingen.
  • Overzicht van de penningmeester betreffende ons financiële reilen en zeilen.
  • Een terugblik op de activiteiten van het jaar 2017.

U kunt verder genieten van een hapje en een drankje (glühwein?) en met elkaar proosten op het nieuwe jaar.

december 2017


Groepsreis Griekenland

Na de oproep in het vorige nummer heeft Eddy Koenderink besloten om toch weer een gezamenlijke reis te organiseren – uiteraard bij voldoende belangstelling.
Griekenland

We hebben het voornemen om met leden van de stichting een reis te maken naar Griekenland.

Het is een 8-daagse vlieg/bus rondreis naar Athene, met vertrek op 13 juni 2018 vanaf Schiphol.

De prijs is compleet met excursie en toeslagen voor bagage met vervoer vanaf het Diekman € 1020,00. p.p. op een tweepersoons- kamer en half pension. Toeslag eenpersoonskamer € 149,00.

Mocht u belangstelling hebben voor deze reis, dan verwachten wij een opgave/aanmelding voor 14 januari 2018 op het volgende mailadres: em.koenderink@home.nl. Vragen over de reis kunnen ook gesteld worden op bovenstaand mailadres of telefonisch op 053-4322801.

Als wij op die datum meer dan 36 aanmeldingen hebben gaan we met een eigen groep. Bij minder aanmeldingen gaan we niet als groep, maar kunt u uiteraard wel zelfstandig deze reis boeken.

Het programma voor deze reis vindt u hier.

december 2017


55+ Minibieb

Stapeltje boekenWat is een Minibieb?
Er zijn geen vaste regels voor wat een Minibieb precies is. Een grote ruimte met tien boekenkasten in een buurthuis is net zo goed een Minibieb als een stelling in ’t Pluspunt van de Stichting 55+. Het gaat er bij ons om dat men bij de 55+ Minibieb boeken

leent, ruilt of brengt / achterlaat

aan mensen van de Stichting. En of de ‘leners’ nu kunnen kiezen uit 100 of 5 boeken, dat maakt helemaal niet uit. Het gaat om het idee dat je met elkaar die plek beheert.

Met elkaar en voor elkaar dus

De Minibieb staat achter de receptie tegen de wand van lokaal 2 en lijkt een groot succes. Hij is namelijk al behoorlijk gevuld. Maar als u nog boeken heeft die u kunt missen en die interessant zijn voor anderen zet ze in onze minibieb. En neem tegelijk een exemplaar mee voor uzelf.

december 2017


Kerstbijeenkomst

Op vrijdag 15 december hebben we weer onze gezellige kerstbijeenkomst. Vanaf 14.00 uur bent u welkom in ons Pluspunt. Ons Dameskoor zal een concert verzorgen. En uiteraard kunt u genieten van de consumpties. U dient van tevoren wel even kaarten af te halen bij de conciërges. Dit kan vanaf vrijdag 1 december. Er zijn verder geen kosten aan verbonden.

oktober 2017


Open Dag groot succes

Op zaterdag 7 oktober kwamen ruim 1000 bezoekers naar onze Open Dag.

Een korte evaluatie, met een paar foto’s, vindt u hier. Zie ons fotoalbum voor de foto’s.

oktober 2017


Afmelden bij verhindering

Stel: U neemt deel aan een leuke / leerzame / interessante cursus of activiteit bij de Stichting 55+. Over het algemeen komt de docent of begeleider geheel vrijwillig om u en uw mededeelnemers een goede tijd te bezorgen. Dan is het wel zo beleefd en ook prettig voor deze persoon als u hem of haar laat weten als u niet kunt komen. Dus meldt u af bij uw begeleider, dan weet hij of zij hoeveel personen er komen. Het handigst is als u dat rechtstreeks doet, maar het kan ook bij de desbetreffende coördinator. Voor verhindering op het laatste moment kunt u bellen met ons Pluspunt, tel. 053-4322081. De conciërge maakt dan een briefje voor de begeleider.

augustus 2017


Conciërges

Vertrek Robert

Op 1 augustus 2017 is Robert bij ons als conciërge vertrokken. Hij krijgt via het Werkplein een scholing en stage. We danken hem voor de inzet van de afgelopen tijd en wensen hem alle goeds voor de toekomst.

Afscheid van Gaby

Onze conciërge Gaby heeft per 1 juni via het Werkplein een andere werkgever. Hij gaat aan de slag bij de groenvoorziening van de gemeente Enschede.

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid geweest, dat we een behoorlijke tijd van zijn diensten gebruik konden maken. We verliezen als stichting een gemotiveerde conciërge en een goede en hartelijke medewerker.

We wensen hem voor de toekomst alle goeds en zullen als stichting in kleine kring afscheid van hem nemen.

Nieuwe conciërges

Als vervanging komen per 15 augustus 2017 voor de morgen: Jurrien Bakker. Voor de middag per 25 juli 2017: Paul Chabo. We wensen beide heren veel succes bij de werkzaamheden en hopen dat ze zich gaan thuis voelen op de werkplek.

Eddy Koenderink
2e voorzitter en gebouwbeheer

augustus 2017


Oproep e-mailadressen

Kennen wij uw e-mailadres al? Zo niet, laat het onze Ledenadministratie (inge.wolters@home.nl) weten!

juli 2017


55+ ook actief op de Beursvloer

De stichting heeft deelgenomen aan de Beursvloer van De Enschede Uitdaging.

Lees de verrassende resultaten in dit artikel in de digitale Echoplus.

juli 2017


Fantastisch, wat een gift!

Door meedenken en op advies van een van onze leden heeft onze stichting een subsidieverzoek gedaan bij de commissie Initiatiefkracht van het Stadsdeel Zuid Enschede. En zie hier: het bedrag dat is toegekend is maximaal € 4.076,00. Een belangrijke bijdrage voor 2017. Uiteraard zijn daar enige regels en kaders aan verbonden. Daar kunnen we een gedegen antwoord op geven. Dit is geen structurele bijdrage, maar mochten we nieuwe initiatieven hebben, kunnen we opnieuw in overleg. En wie weet ook bij de andere stadsdelen in Enschede.

Hartelijk dank Initiatiefkracht Stadsdeel Enschede Zuid. Hartelijk dank Els Nijenhuis, lid van Stichting 55+, dat u ons op dit spoor hebt gebracht. De stichting heeft hierdoor iets meer armslag gekregen.

Denkt u mee met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven? De stichting zal daar zeer blij mee zijn.
Mocht u ook subsidiemogelijkheden weten, dan horen wij dat graag van u.

Het bestuur

maart 2017


Parkeren met ingang van 13 juni 2016

Als regelmatige bezoeker van ‘t Pluspunt heeft u natuurlijk wel gemerkt dat parkeren niet altijd even makkelijk is. Daar is nu verandering in gekomen na goed overleg met de andere huurder en de eigenaar van het gebouw.

AfslepenVanaf bovengenoemde datum is het terrein voorzien van parkeervakken (58 stuks) en u wordt verzocht om in deze vakken te parkeren. Dus op de met NP gemarkeerde plekken NIET PARKEREN. Als u het terrein oprijdt, dan gaat U rechtsaf en vervolgt uw weg tot er een parkeerplaats is gevonden. Bij het wegrijden houdt u dezelfde rijrichting aan achter het gebouw langs en verlaat zo het terrein.

De losstaande fietsenrekken komen bij de fietsstalling te staan.

Op het gehele terrein is de WEGSLEEPREGELING van kracht zoals reeds langer voor bij de poort staat aangegeven. Wij hopen dat wij van deze regeling geen gebruik hoeven te maken.

Als het parkeerterrein vol is dient u gebruik te maken van de parkeergelegenheid op de meubelboulevard. Soms is ons parkeerterrein al snel vol. Mensen die eenzelfde activiteit volgen, denk eens aan Carpoolen!

Eddy Koenderink,
2e voorzitter en gebouwbeheer


Bedrijfshulpverlening (BHV)

In het gebouw is bij de medehuurders een BHV-groep actief. Deze mensen zijn er voor opgeleid om bij calamiteiten, bijvoorbeeld met vallen en verwondingen, op te treden en behulpzaam te zijn.

Ook zijn zij bekend met de werking van de defibrillator (AED).

Mochten zich dergelijke gevallen voordoen, dan de hulp inroepen van deze mensen (2e verdieping), het liefst via de conciërge.

Eddy Koenderink


Rolstoel in ’t Pluspunt

Op verzoek van enkele leden is door de Stichting een rolstoel aangeschaft voor gemeenschappelijk gebruik. Deze rolstoel staat achter de balie en kan ongevraagd gebruikt worden voor leden die vanaf de parkeerplaats naar hun leslokaal willen. De begeleiding hierbij zal moeten worden verzorgd door mede-cursisten. Het verzoek is om na ieder gebruik van de stoel deze terug te plaatsen achter de balie, zodat meerdere personen er eventueel gebruik van kunnen maken.

Het bestuur

12-2017