Nieuws van bestuur

Uit de bestuursvergadering

VergaderenVeel deelnemers zijn weer terug van vakantie, of misschien juist nu weer onderweg. Voor degenen die de vakantie er weer op hebben zitten: binnenkort kunt u weer fris en fruitig starten in uw bekende cursus of wellicht beginnen aan een nieuwe uitdaging.

Zoals u van ons gewend bent, hebben we niet stilgezeten tijdens de afgelopen periode en ziet het gebouw er van binnen en van buiten weer piekfijn uit.

Omdat ook Robert via het Werkplein een opleiding krijgt werden er nieuwe conciërges gezocht en gevonden: de heren Paul Chabot, voor de middag, en Jurrien Bakker, voor de ochtend. Zij worden verderop aan u voorgesteld.

Ook Bert de Haas, onze secretaris, stelt zich aan u voor.

De coördinatoren hebben weer keurig in kaart gebracht wie welke cursus gaat doen en met de beheerder de lokalen ingedeeld. Geloof me, voor allen vaak een hele puzzel om iedereen op haar/zijn beste plaats te krijgen. Chapeau.

Als bestuur vergaderen we maandelijks. Zaken die aan de orde komen zijn: lopen de cursussen goed, hoe gaat het met de vrijwilligers die alle cursussen en activiteiten verzorgen, is er interesse voor nieuwe activiteiten, zijn er vrijwilligers voor en waar kan e.e.a. geplaatst worden, hoe staan we er financieel voor (voorlopig geen grote zorgen) en ga zo maar door.

Voor ons ook een interessante vraag: sluiten we voldoende aan bij onze doelgroep. Over dit vraagstuk hebben enkele studenten van de Saxion Hogeschool zich gebogen. Hans Sleeuwits doet verslag over dit onderzoek.

In de laatste Echoplus vindt u verder verslagen en foto’s, o.a. van de deelnemers die mee op vakantie zijn geweest en deelnemers die mee fietsten. Daarnaast ook aankondigingen van excursies, treinreizen, wandelingen, enzovoorts.

Ook belangrijk om te lezen: deze tabel met afwijkende data bij de start van het nieuwe seizoen (gecorrigeerd t.o.v. de gedrukte Echoplus).

En tenslotte: noteert u vast de datum van de Open dag op 7 oktober a.s. Ook hierover leest u meer in de laatste Echoplus.

Ik wens u veel leesplezier en weer een goede start van het nieuwe seizoen.

Cécile Verhaak
voorzitter

augustus 2017


Afmelden bij verhindering

Stel: U neemt deel aan een leuke / leerzame / interessante cursus of activiteit bij de Stichting 55+. Over het algemeen komt de docent of begeleider geheel vrijwillig om u en uw mededeelnemers een goede tijd te bezorgen. Dan is het wel zo beleefd en ook prettig voor deze persoon als u hem of haar laat weten als u niet kunt komen. Dus meldt u af bij uw begeleider, dan weet hij of zij hoeveel personen er komen. Het handigst is als u dat rechtstreeks doet, maar het kan ook bij de desbetreffende coördinator. Voor verhindering op het laatste moment kunt u bellen met ons Pluspunt, tel. 053-4322081. De conciërge maakt dan een briefje voor de begeleider.

augustus 2017


Conciërges

Vertrek Robert

Op 1 augustus 2017 is Robert bij ons als conciërge vertrokken. Hij krijgt via het Werkplein een scholing en stage. We danken hem voor de inzet van de afgelopen tijd en wensen hem alle goeds voor de toekomst.

Afscheid van Gaby

Onze conciërge Gaby heeft per 1 juni via het Werkplein een andere werkgever. Hij gaat aan de slag bij de groenvoorziening van de gemeente Enschede.

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid geweest, dat we een behoorlijke tijd van zijn diensten gebruik konden maken. We verliezen als stichting een gemotiveerde conciërge en een goede en hartelijke medewerker.

We wensen hem voor de toekomst alle goeds en zullen als stichting in kleine kring afscheid van hem nemen.

Nieuwe conciërges

Als vervanging komen per 15 augustus 2017 voor de morgen: Jurrien Bakker. Voor de middag per 25 juli 2017: Paul Chabo. We wensen beide heren veel succes bij de werkzaamheden en hopen dat ze zich gaan thuis voelen op de werkplek.

Eddy Koenderink
2e voorzitter en gebouwbeheer

augustus 2017


Oproep e-mailadressen

Kennen wij uw e-mailadres al? Zo niet, laat het onze Ledenadministratie (inge.wolters@home.nl) weten!

juli 2017


55+ ook actief op de Beursvloer

De stichting heeft deelgenomen aan de Beursvloer van De Enschede Uitdaging.

Lees de verrassende resultaten in dit artikel in de digitale Echoplus.

juli 2017


Fantastisch, wat een gift!

Door meedenken en op advies van een van onze leden heeft onze stichting een subsidieverzoek gedaan bij de commissie Initiatiefkracht van het Stadsdeel Zuid Enschede. En zie hier: het bedrag dat is toegekend is maximaal € 4.076,00. Een belangrijke bijdrage voor 2017. Uiteraard zijn daar enige regels en kaders aan verbonden. Daar kunnen we een gedegen antwoord op geven. Dit is geen structurele bijdrage, maar mochten we nieuwe initiatieven hebben, kunnen we opnieuw in overleg. En wie weet ook bij de andere stadsdelen in Enschede.

Hartelijk dank Initiatiefkracht Stadsdeel Enschede Zuid. Hartelijk dank Els Nijenhuis, lid van Stichting 55+, dat u ons op dit spoor hebt gebracht. De stichting heeft hierdoor iets meer armslag gekregen.

Denkt u mee met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven? De stichting zal daar zeer blij mee zijn.
Mocht u ook subsidiemogelijkheden weten, dan horen wij dat graag van u.

Het bestuur

maart 2017


Parkeren met ingang van 13 juni 2016

Als regelmatige bezoeker van ‘t Pluspunt heeft u natuurlijk wel gemerkt dat parkeren niet altijd even makkelijk is. Daar is nu verandering in gekomen na goed overleg met de andere huurder en de eigenaar van het gebouw.

AfslepenVanaf bovengenoemde datum is het terrein voorzien van parkeervakken (58 stuks) en u wordt verzocht om in deze vakken te parkeren. Dus op de met NP gemarkeerde plekken NIET PARKEREN. Als u het terrein oprijdt, dan gaat U rechtsaf en vervolgt uw weg tot er een parkeerplaats is gevonden. Bij het wegrijden houdt u dezelfde rijrichting aan achter het gebouw langs en verlaat zo het terrein.

De losstaande fietsenrekken komen bij de fietsstalling te staan.

Op het gehele terrein is de WEGSLEEPREGELING van kracht zoals reeds langer voor bij de poort staat aangegeven. Wij hopen dat wij van deze regeling geen gebruik hoeven te maken.

Als het parkeerterrein vol is dient u gebruik te maken van de parkeergelegenheid op de meubelboulevard. Soms is ons parkeerterrein al snel vol. Mensen die eenzelfde activiteit volgen, denk eens aan Carpoolen!

Eddy Koenderink,
2e voorzitter en gebouwbeheer


Bedrijfshulpverlening (BHV)

In het gebouw is bij de medehuurders een BHV-groep actief. Deze mensen zijn er voor opgeleid om bij calamiteiten, bijvoorbeeld met vallen en verwondingen, op te treden en behulpzaam te zijn.

Ook zijn zij bekend met de werking van de defibrillator (AED).

Mochten zich dergelijke gevallen voordoen, dan de hulp inroepen van deze mensen (2e verdieping), het liefst via de conciërge.

Eddy Koenderink


Rolstoel in ’t Pluspunt

Op verzoek van enkele leden is door de Stichting een rolstoel aangeschaft voor gemeenschappelijk gebruik. Deze rolstoel staat achter de balie en kan ongevraagd gebruikt worden voor leden die vanaf de parkeerplaats naar hun leslokaal willen. De begeleiding hierbij zal moeten worden verzorgd door mede-cursisten. Het verzoek is om na ieder gebruik van de stoel deze terug te plaatsen achter de balie, zodat meerdere personen er eventueel gebruik van kunnen maken.

Het bestuur

08-2017