Oproepen

Vrijwilligers zat? Echt niet!

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend: activiteiten draaien, cursussen worden gegeven, gezamenlijke evenementen georganiseerd, de Echoplus wordt gemaakt en bij u thuis bezorgd of naar u gemaild, enz. Het verloopt allemaal gladjes. Achter al dat werk gaan veel vrijwilligers schuil. Zij begrijpen, dat je een club als de onze alleen in stand kan houden als je allemaal je schouders er onder zet, zeker als de omstandigheden tegen zitten. Ook ervaren zij dat je voor je inzet waardering, contacten en gezelligheid terugkrijgt.
Onder het motto

Blijf niet langs de kant staan om te consumeren
maar help mee produceren

volgt hieronder een lijstje van activiteiten, die dringend om uw assistentie vragen. Wacht niet tot een ander het initiatief neemt. Laat u uitdagen en neem contact op.


Gezocht Docenten Spaans en Italiaans

Wij zoeken op korte termijn vrijwilligers voor de volgende functies:
Docent Spaans
Voor een beginnersgroep van ca. 15 personen zoeken wij een docent voor conversatie Spaans. De lessen vinden wekelijks plaats op vrijdagochtend van 9.30 – 11.00 uur.
Docent Italiaans
Voor een beginnersgroep van ca. 15 personen zoeken wij een docent voor conversatie Italiaans. De lessen vinden wekelijks plaats op een nader te bepalen tijdstip.
Functie-omschrijving voor beide functies
Gevraagde eigenschappen:
theoretische en praktische kennis van het Spaans / Italiaans;
zo mogelijk praktijkervaring met begeleiden van en lesgeven aan beginners;
enthousiasme om les te geven aan senioren;
Goed kunnen leiding geven, communiceren, samenwerken en plannen.
Overleg met en begeleiding van andere docenten Spaans / Italiaans behoort tot de mogelijkheden.
Mocht u belangstelling hebben voor deze klus, of kent u iemand waarvan u denkt dat die hiervoor geschikt is, neem dan alstublieft contact op met mij.
Géke Zwarteveen, coördinator Cultuur,
tel.: 053-5724339, e-mail: cultuur@55plus-enschede.nl


Vacature coördinator bridge

Jan Fokkema heeft, na 12 jaar de activiteiten van de bridgegroep te hebben gecoördineerd, aangegeven te willen stoppen. We zijn dus op zoek naar iemand die Jan als coördinator bridge wil vervangen.

De coördinator bridge wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de coördinator Sport en Spel, treedt zo nodig met hem in overleg, maar verricht voor het overige in een grote mate van zelfstandigheid zijn coördinerende taken. Een functiebeschrijving van de coördinator bridge kan op verzoek worden toegestuurd.

Jan Fokkema is graag bereid je meer over de taken van de coördinator bridge te vertellen. Zijn telefoonnummer is: 053-4281299; e-mail: janfokkema@home.nl.

Belangstelling voor de functie van coördinator bridge? Stuur dan een mail naar of bel:

Hans Sleeuwits
Coördinator Sport en Spel
Telefoon: 053-4358590
E-mail: sportenspel@55plus-enschede.nl

oktober 2017


Oproep coördinator DOE-activiteiten

Wij zoeken een enthousiaste coördinator (vrijwillig) voor de DOE-activiteiten.

Deze coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de DOE-activiteiten (schilderen, keramiek, etc.) binnen de Stichting 55+ en maakt deel uit van het Algemeen Bestuur. Hij/zij coördineert deze activiteiten, zoals o.a. contacten met de leiding, de administratie rond aanmeldingen en beheer van de eventuele wachtlijst en alle hieruit voortkomende werkzaamheden, waaronder ook contacten met de beheerder van ’t Pluspunt. De coördinator draagt bij aan het goed functioneren van deze activiteiten binnen de stichting. De tijdsinvestering is ongeveer 3 à 4 uur per week, tevens 1x per maand een Algemene Bestuursvergadering.

Lijkt u dit leuk, kijk eens naar de website van de stichting (www.55plus-enschede.nl).

Voor verdere informatie: mw. Cécile Verhaak (voorzitter@55plus-enschede.nl), voorzitter van Stichting 55+.

oktober 2017


Oproep kandidaten Kascontrolecommissie

In maart/april 2018 moet de penningmeester zijn financieel jaarverslag presenteren. Daaraan voorafgaand moeten de financiële stukken beoordeeld worden. Hiervoor worden 2 mensen door het bestuur verzocht dit uit te voeren.

Het bestuur wil graag dat de beoordeling van de stukken door een “kascontrole-commissie” plaatsvindt. Deze commissie zal uit 3 personen bestaan, 2 leden die de beoordeling doen en 1 reservelid. Ieder jaar valt het commissielid dat 2 jaar zitting heeft gehad af; het reservelid neemt zijn taak over en een nieuw reservelid zal worden toegevoegd.

Om te starten zoeken wij daarom 2 mensen die deze taak op zich willen nemen, waarvan dus één reservelid is.
Hebt u wat financieel inzicht en lijkt het u wat om plaats te nemen in de ”kascontrolecommissie”, neem dan contact op met de penningmeester.

Dit kan per e-mail (penningmeester@55plus-enschede.nl) of telefonisch (053-4765034).

oktober 2017


Zin in een partijtje voetbal?

Dat kan bij de voetbalvereniging de Tubanters in Enschede. Elke woensdagochtend wordt daar door een aantal voetballers in de leeftijd van 60 tot bijna 80 tegen een balletje getrapt. Eenieder is welkom. Je hoeft ook geen lid te zijn van de Tubanters.

Voetbal is (nog) geen activiteit van onze stichting, maar we willen graag meewerken om dit leuke initiatief onder de aandacht van de deelnemers van onze stichting te brengen.

Heb je belangstelling om mee te doen?

Ton Louwers van de voetbalvereniging Tubanters geeft je graag verdere informatie.
Zijn telefoonnummer is: 053-4335781.
E-mail: tonlouwers@online.nl.

Hans Sleeuwits

oktober 2017


koffiebeker

De “Alles kan, niets moet Soos”

Iedere woensdagmiddag is er een gezellige soos van 13.30 – 16.45 uur. U kunt vrijblijvend meedoen. Er wordt gebridged, gebreid, er worden spelletjes gedaan, gesprekjes gevoerd, er is handvaardigheid – kortom van alles is mogelijk. Op de voorgrond staat ontmoeting en gezelligheid. Kom eens een keertje kijken, misschien is het wat voor u.

Eigen initiatieven worden ook op prijs gesteld. Alles kan, niets moet. De enige kosten zijn € 2,00 aanwezigheidsgeld. De Soos is in lokaal 7 in ’t Pluspunt.

Wilt u van tevoren wat meer weten, neem dan contact op met Rob Witvoet, coördinator DOE-activiteiten van de Stichting 55+, tel. 06-22485759 of per e-mail doe@55plus-enschede.nl.

oktober 2017


Workshop Eerste Hulp aan Senioren

Weet u wat u moet doen als:

 • Uw buurvrouw haar heup breekt?
 • Uw buurman zijn evenwicht verliest?
 • U vergeet voor uzelf verse groenten te koken?
 • Uw buurvrouw vergeet genoeg te drinken tijdens de warme zomerdagen?
 • Iemand zich verstapt?
 • U pijn op uw borst heeft?
 • Iemand in uw omgeving ineens last heeft van een scheve mond?

Herkent u wat hier precies aan de hand is? En weet u wat te doen? Tijdens de workshop Eerste Hulp aan Senioren besteden we hier aandacht aan. Nieuwsgierig? Schrijf u dan in.

De workshop beslaat 3 ochtenden, waarvan er 1 gericht is op reanimatie / AED-training. Heeft u alleen belangstelling voor reanimatie dan kunt u ook alleen hiervoor inschrijven.

Plaats: ’t Pluspunt, Schuttersveld 17, Enschede
Kosten: Volledige workshop (3 ochtenden) € 25,00 per persoon
Alleen Reanimatie/AED (1 ochtend) € 12,50 per persoon
Kosten te betalen aan de docent tijdens de eerste workshop
Exclusief aanwezigheidsbijdrage van € 2,00.

De data zullen zijn in juni 2017 op de dinsdagen en mogelijk op de woensdagen, afhankelijk van de deelnemers.

Aanmelding via e-mail: 55plusenschede@gmail.com.

april 2017


Tekenles op vrijdag bij de Stichting 55+

collageWat is er leuker dan je fantasie laten spreken door te gaan tekenen?

Dat kan op de vrijdagmorgen van 09.30 – 11.30 uur en de vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel. Natekenen van voorbeelden komt aan bod. Ook hebben we projecten zoals het samen maken van een grote acrylverfschildering, waarbij iedereen een deel maakt. Wil je je in een gezellige sfeer uitleven, geef je dan op voor het volgende cursusjaar dat begint op vrijdag 7 september 2017.

Opgeven hiervoor kunt u bij de balie van 55+ of bij Rob Witvoet, coördinator DOE-activiteiten van de Stichting 55+, tel. 06-22485759 of e-mail doe@55plus-enschede.nl.

april 2017


We zoeken een docent Fotografie

Voor het nieuwe seizoen, vanaf september a.s., zoekt de Stichting 55+ een docent Fotografie, die op vrijwillige basis een enthousiaste groep van ca. 15 à 20 personen (waarvan een aantal met meerjarige ervaring) de kneepjes van het vak wil bijbrengen.

De lessen vinden 2-wekelijks plaats op maandagavond van 19.30 – 21.30 uur.

Gevraagde eigenschappen:

 • theoretische kennis;
 • het geven en het incidenteel begeleiden en het bespreken van praktijk-opdrachten m.b.v. beamer-projectie;
 • beeldbewerking (Photoshop);
 • bovendien kennis van diverse camera’s.

Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op met Rob Witvoet, coördinator DOE-activiteiten van de Stichting 55+, tel. 06-22485759 of per e-mail doe@55plus-enschede.nl.

PS: Als u als lezer van deze oproep iemand kent in uw omgeving, vraag haar/hem eens of ze misschien belangstelling hebben en zich in verbinding willen stellen met bovengenoemde.

april 2017


Gezocht: docent schilderen, diverse technieken

Een goede amateur- of professionele schilder die twee uren per week op vrijwillige basis les wil geven aan een enthousiaste groep personen die graag verder willen met hun techniek en inzicht van het schilderen.
Mocht u zich aangesproken voelen, neem dan contact op met Rob Witvoet, coördinator DOE-activiteiten van de Stichting 55+, tel. 06-22485759 of per e-mail doe@55plus-enschede.nl.
Mocht u als lezer van deze oproep personen kennen in uw omgeving die aan deze omschrijving voldoen, vraag haar/hem eens of ze misschien belangstelling hebben.

maart 2017


Sponsoroproep

Help jij ons mee sponsors te zoeken?

Dit jaar hebben we het voor het eerst zonder de subsidie van de gemeente Enschede Zak met geldmoeten doen. De contributie is gelijk gebleven, maar de inschrijf- en deelnamegelden hebben we wel moeten verhogen. Ook hebben we met acties als de Rabobank Clubkas Campagne, de Grote Clubactie en de Beurs extra middelen binnen gehaald. Zoals het er nu naar uitziet eindigen we aan het eind van dit jaar met een sluitende jaarrekening. De meeste cursussen zitten behoorlijk vol en het aantal deelnemers stijgt nog steeds.

Op dit resultaat mogen we met zijn allen best trots zijn. Zonder de enorme inzet van al onze vrijwilligers was dit niet gelukt.

We kunnen het ons echter niet veroorloven om nu maar stil te gaan zitten. Geld om opzij te zetten is er niet en we staan de komende jaren nog voor een aantal behoorlijke uitdagingen. Zo zal er bijvoorbeeld in 2018 weer onderhandeld moeten worden over een nieuw huurcontract. Met andere woorden: een beetje meer “vet op de botten” zou meer dan welkom zijn.

We zijn op zoek naar enkele enthousiaste deelnemers van onze stichting die ons willen helpen naar sponsors te zoeken.

Als je belangstelling hebt kun je dit mailen naar onze secretaris Shirley Kleisen. Daarna gaan we met je in gesprek hoe we het met elkaar gaan oppakken.

Namens het bestuur:
Cécile Verhaak, voorzitter, voorzitter@55plus-enschede.nl
Arnold Jansen, penningmeester, penningmeester@55plus-enschede.nl

december 2016


Echoplus per mail

De Stichting 55+ communiceert op verschillende manieren met haar leden en geïnteresseerden, o.a. via de 55plus website, de incidenteel verstuurde 55Plusmail en de Echoplus, het 2-maandelijkse periodiek dat u nu in handen heeft.

De Echoplus is naast als blad ook al een tijdje digitaal beschikbaar. Voor geïnteresseerden wordt hiervoor na het verschijnen van een nieuwe Echoplus de “Echoplus per Mail” verstuurd. Hierin staat de internetlink vermeld, waarmee u de actuele “Echoplus” direct kunt downloaden en zo de Echoplus ook op uw computer of tablet kunt lezen.


Het aanmeldformulier hiervoor staat op de 55plus website. Ga bovenaan in het menu, naar “Echoplus” en klik op “Aanmelden Echoplus per mail” en geef hier uw gegevens in het aanmeldformulier aan.
Om typefouten bij het overnemen van de lange linkgegevens naar het aanmeldformulier te voorkomen is speciaal voor dit artikel een korte link aangemaakt waar u gebruik van kunt maken https://goo.gl/H672ar of van de QR-code hiernaast bij gebruik van een tablet. (Beide zijn gegarandeerd veilig.)

Op het aanmeldformulier kunt u tevens aangeven of u de Echoplus als blad wel of niet meer thuis in de brievenbus wilt ontvangen.

Afmelden voor de “Echoplus per Mail” of wijzigingen aanbrengen in uw gegevens kunt u daarna via de link onderaan in elke ontvangen “Echoplus per Mail” doen.

Wilt u nog eens een oudere uitgave van de Echoplus raadplegen, dan is dit ook mogelijk. Op de 55pluswebsite is het complete archief geplaatst van de Echoplus vanaf het eerste nummer uitgegeven in september 1985. Ga hiervoor op de 55plus website bovenaan in het menu naar “Echoplus” en klik op “Archief Echoplus”.

En voor wie de oude jaargangen bewaart: we missen nog de uitgave van januari 2003, die we ook graag zouden willen scannen om de collectie te completeren.

December 2017


Sacred dance

Samen dansen in een kring op prachtige muziek.

Vreugde & Verstilling

De nadruk ligt niet op prestatie of het perfecte plaatje. Goed of fout bestaat niet.

Grondlegger van de dans is prof. Bernard Wosien (1908-1986). Hij studeerde theologie, kunstgeschiedenis en was balletmeester en choreograaf.

Wil je een keer kennismaken met sacred dance?

Docente Jeaneth de Witte is graag bereid een proefles te verzorgen. Deelname is gratis.

Als je belangstelling hebt voor het bijwonen van een proefles sacred dance, dan kun je mij dat mailen. Bij een positieve respons gaan we dan kijken of en hoe deze cursus in het programma Sport en Spel kan worden opgenomen.

Hans Sleeuwits
Coördinator Sport en Spel
E-mail: sportenspel@55plus-enschede.nl


12-2017