Redactie

Planning Echoplus 2018

Editie Kopij binnen Verschijningsdatum
1  – januari/februari woensdag 29 november donderdag 14 december
2  – maart/april woensdag   7 februari donderdag 22 februari
3  – mei/juni woensdag 11 april donderdag 26 april
4  – juli/augustus woensdag 13 juni donderdag 28 juni
5  – september/oktober woensdag   1 augustus donderdag 16 augustus
6  – november/december woensdag 10 oktober donderdag 25 oktober
1  – januari/februari 2019 woensdag 28 november donderdag 13 december

Data onder voorbehoud. De definitieve data voor de komende 2 uitgaven staan telkens in het colofon van het laatst uitgegeven nummer.


Realisatie

Naam Functie Telefoon E-mailadres
Judith Cohen hoofdredacteur 053-8507231 redactie@55plus-enschede.nl
Roelof Beverdam redacteur 053-4351480 redactie@55plus-enschede.nl
Computercommissie lay-out & website comcom@55plus-enschede.nl
Gerrie Kerssenberg bezorging 053-4321801 bezorging@55plus-enschede.nl

 
Tijdpad, werkwijze en relatie met de website

t/m woensdag Verzamelen kopij door redactie
woensdagavond Kopij gaat naar Comcom
donderdag Comcom verdeelt artikelen onder leden t.b.v. lay-out
t/m weekend Leden Comcom maken de artikelen op
maandag Redactie verdeelt de artikelen en advertenties over de pagina’s
dinsdag Tekstcontrole en correcties door redactie
woensdag Comcom maakt einddocument op voor eindcontrole door redactie
donderdag Einddocument naar de drukker
vrijdag Indien gewenst drukproef (elektronisch) van drukker ter goedkeuring
maandag Begin drukproces en afwerking
woensdag Drukker levert Echoplus af
donderdag Etiketteerploeg plakt stickers en maakt bundeltjes

Op donderdag gaat de bezorgploeg door weer en wind op pad om uw boekje bij u in de bus te doen. Ook verstuurt de Comcom een e-mail aan de abonnee’s op de elektronische versie.
Vanaf de dag van verschijning hebben de leden van de Comcom de tijd om hun aandeel van de inhoud op de website te plaatsen en/of de tekst te actualiseren. Daarna is de website weer geheel bijgewerkt.

Het komt echter helaas nog wel eens voor, dat er ondanks zorgvuldige controle toch nog een foutje achterblijft in de Echoplus. Dat is in de papieren versie niet te repareren (en in de elektronische versie doen we het evenmin), maar de website biedt ons wel de mogelijkheden om snel verbeteringen door te voeren. Raadpleeg voor de zekerheid dus altijd eerst de website – met name bij twijfel.

Activiteiten in de Agenda en op de Nieuwspagina worden automatisch door het systeem onzichtbaar gemaakt als de datum verstreken is. Dit mechanisme bestaat helaas niet voor vermeldingen op de overige pagina’s. Dit gebeurt volgens bovenstaand schema meestal pas na de verspreiding van de volgende Echoplus, maar tussentijdse aanpassingen kunnen op verzoek van de coördinator of diens gedelegeerde desgewenst altijd worden doorgevoerd.


Aanleveren kopij

  1. Als u een artikeltje, een mededeling, een aankondiging of iets anders in de Echoplus wilt plaatsen, stuurt u het dan, als het enigszins mogelijk is, via een e-mail naar de redactie:
    redactie@55plus-enschede.nl.
    Beschikt u niet over een computer met internet, dan kunt u uw bijdrage aan het blad gewoon schriftelijk indienen. Aan de balie van de conciërge kunt u uw bijdrage kwijt.
  2. Als u iets aanlevert voor de Echoplus, laat dan de opmaak over aan het lay-outteam. Gebruik geen apart lettertype, geen inspringing of onderstreping invoeren, niet centreren, enz. Wilt u dat een bepaald onderdeel van uw tekst meer accent krijgt, geef dat dan apart aan in uw e-mail of onder uw bijdrage.
  3. Kleine wijzigingen om een zin beter te laten lopen of het verbeteren van taalfoutjes doen wij als redactie zonder u daarin te kennen. Als er grote wijzigingen in uw bijdragen voor de Echoplus moeten komen, dan nemen wij daarover contact met u op.
  4. Maak uw bijdrage niet te lang, maximaal ongeveer driekwart B5 (lettergrootte: 11 pt). De redactie heeft het recht uw bijdrage in te korten als dat in verband met de beschikbare ruimte nodig is.