Verslag excursie UNIVERSITY OF TWENTE.
25 oktober 2017
Excursie kloosterkapel Huize Elisabeth te Denekamp.
29 oktober 2017
Toon alle nieuws

Beleggen, wilt u wel eens weten hoe dat gaat?

Beleggen, wilt u wel eens weten hoe dat gaat? Kom dan kijken bij de SBS55+.

Het is al bijna dertig jaar geleden dat onze Studie Belegging Sociëteit 55+ (SBS55+) als onderdeel van onze Stichting 55+ is opgericht. Bij het nagaan van onze geschiedenis bleek dat er heel weinig verloop is in het ledenbestand en dat er kennelijk een bepaalde bindende kracht uitgaat van het samen leren hoe te beleggen in effecten.

Gedurende ons bestaan kenden we goede jaren en minder goede jaren, maar bijna zonder uitzondering is ons beleggingsresultaat beter dan de renteopbrengst van een spaar- of depositorekening.

Ooit hebben wij afgesproken om het aantal deelnemers op ca. 25 personen te houden. Echter door natuurlijk verloop hebben het afgelopen jaar een relatief groot aantal deelnemers moeten afhaken. Mocht u geïnteresseerd zijn, er is nu dus weer ruimte voor nieuwelingen. Wij komen bijeen op de derde woensdag van de maand. De eerste twee bijeenkomsten die U bijwoont hoeft U niet direct lid te worden en betaalt U alleen de gebruikelijke kosten voor koffie of thee.

De kosten voor deelneming zijn € 2.50 per maand. Daarnaast komt verplichting tot koop van fracties à € 5.00; minimaal 1 stuks en maximaal 5 stuks per maand. Deze fracties blijven Uw eigendom en de waarde daalt en stijgt mee met de waarde van onze effectenportefeuille. Bij opzegging krijgen U of Uw erfgenamen de waarde uitbetaald van Uw fracties.

Voor aanmeldingen kunt U zich wenden tot onze secretaris: Mevrouw B. Bornebroek; J. van Elburgstraat 51, 7548 DC Enschede; b.bornebroek@kpnmail.nl. Heeft U behoefte aan meer informatie dan is ondergetekende daartoe zeker bereid.

Met vriendelijke groeten,
M.Hoijer. 053 4357253; m.hoijer@hetnet.nl