Blij fit voor senioren
25 oktober 2017
Afscheid van Jan Goolkate
14 december 2017
Toon alle nieuws

Ongeval conciërge voor de middaguren

Op donderdag 9 november 2017 heeft Johan Wesselink, onze middagconciërge, een ongeval gehad op weg naar zijn werk. Hij ligt met gebroken bekken in het ziekenhuis en is voor langere tijd uitgeschakeld.

We hebben een gesprek gehad met Leo Grundel en deze heeft toegezegd dat hij voorlopig de taken waarneemt. Wij zijn bezig met M-Pact en Surplus er voor de middag iemand bij te krijgen.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat wij niet altijd de lokalen klaar kunnen zetten voor de activiteiten in de middag. We verzoeken dan ook de activiteitenbegeleiders om dit in voorkomende gevallen zelf te doen.

Eddy Koenderink
Beheerder/2e voorzitter