Ongeval conciërge voor de middaguren
11 november 2017
Echoplus per mail
14 december 2017
Toon alle nieuws

Afscheid van Jan Goolkate

Jarenlang heeft Jan Goolkate de groep Genealogie geleid. We weten niet zeker hoe lang, maar het is tenminste 10 jaar geweest. Bij de activiteit Genealogie gaat men in op de geschiedenis van personen: wie waren de voorouders, waar hebben die geleefd. Maar het gaat soms ook over de geschiedenis van bepaalde plaatsen. En bij de Stichting 55+ gaat het uiteraard vooral om de Twentse geschiedenis.

Jan Goolkate kan mooi vertellen over zijn eigen familiegeschiedenis en hij weet veel over het agrarische leven in Twente. Maar hij heeft ook veel belangstelling over de geschiedenis van de andere deelnemers in de Genealogie-groep.

Op een feestelijke bijeenkomst heeft coördinator Géke Zwarteveen afscheid van hem genomen.

De groep heeft zelf gezorgd voor een opvolger van Jan.