Schade aan het gebouw
26 april 2018
CLUBWASSEN
26 april 2018
Toon alle nieuws

Afscheid van de heer Kempers

Op donderdag 1 maart jl. hebben we afscheid genomen van een van onze docenten schilderen, de heer Herman Kempers.

De heer Kempers was meer dan 12 jaar met veel enthousiasme docent schilderen bij onze stichting. Hij is al begonnen toen 55+ nog vanuit de oude Fabrieksschool haar activiteiten ontplooide.

Hij gaf altijd les aan grote groepen met enthousiaste cursisten, waar hij ook een aantal gezamenlijke projecten mee heeft uitgevoerd. Ook heeft hij een periode meegewerkt aan het tot stand komen van de Echo-55-Plus.

Hij vond dat de tijd gekomen was voor andere activiteiten en om zelf weer meer te gaan schilderen.

Wij danken de heer Kempers voor zijn inzet en wensen hem veel succes.