DE ACTIVITEITEN IN HET SEIZOEN 2018 – 2019

Aanmelden

In de komende maanden kunt u zich inschrijven voor de activiteiten voor het komende seizoen. Op de middenpagina’s van dit blad en op de website staat het overzicht.

Hier (webformulier) en aan de balie vindt u een aanmeldingsformulier waarmee u zich kunt opgeven. Wilt u ook de datum van inleveren vermelden? Ook kunt u zich aanmelden via de e-mail van de stichting: info@55plus-enschede.nl, of (nog beter) rechtstreeks bij de coördinator, zie daarvoor het overzicht. Als een activiteit is volgeboekt, geldt: wie het eerst komt het eerst maalt. Vul wel alle gegevens goed in zoals uw lidnummer en het nummer van de cursus. Bij bridgen vermeldt u ook de naam van uw partner.

De coördinator neemt vervolgens contact met u op.

Wel of niet aanmelden

U hoeft zich niet opnieuw aan te melden voor een activiteit, waaraan u nu al deel-neemt. Als u stopt met een activiteit of cursus, wilt u dat dan doorgeven aan de coör-dinator/groepsleider. Zo kunnen wij weten of er voor nieuwe cursisten nog plaats is.

Start

De activiteiten beginnen op maandag 3 september 2018, tenzij uw groepsleider een andere datum met u heeft afgesproken. Ook kan in een volgende Echoplus een andere begindatum genoemd worden.

De kosten

Om aan een activiteit te kunnen deelnemen is het vereist dat u lid bent/wordt van de Stichting 55+ à € 12,00 per jaar. U ontvangt dan 6x per jaar ons blad de Echoplus, tenzij u heeft aangegeven, dat u dit blad digitaal wilt ontvangen. Bij postbezorging betaalt u € 4,00 extra. Incidenteel ontvangt u de 55Plusmail, indien u een e-mailadres heeft.

Deelname aan een cursus of activiteit die wekelijks gehouden wordt kost € 20,00 per seizoen. Voor cursussen of activiteiten die twee- of eenmaal per maand plaatsvinden, betaalt u € 10,00 per seizoen. Deze bijdragen dienen betaald te worden als u aan de cursus begint. Deelnemersgeld is per keer dat u aanwezig bent € 2,00.

Voor een aantal activiteiten worden extra kosten in rekening gebracht; dit omdat daarvoor professionele begeleiding nodig is. De coördinator kan u informeren over de hoogte van de kosten. Het gaat om: Blij fit voor senioren (gymnastiek), Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Tai Chi, Pilates, computercursussen en het Dameskoor.

Voor activiteiten die buiten ’t Pluspunt plaats vinden, gelden andere deelnemersbij-dragen. Informatie daarover krijgt u eveneens van de coördinator of de groepsleider.