55+ Presentatie: 24 juli
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Datum: 24-jul-18
Tijdstip: 10 uur
Waar: zaal 1 van ’t Pluspunt
Inleider: Mevrouw Peeters
van de gemeente Enschede

De Wmo is één van de vier wetten die samen het Nederlandse Zorgstelsel vormen. In Enschede kunt u zich voor ondersteuning in het kader van de Wmo melden bij de Wijkteams.

Eerst komt de vraag: Wanneer moet ik waar zijn? Vervolgens gaan we ons richten op de individuele voorzieningen die kunnen worden verstrekt vanuit de Wmo. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpmiddelen bij het verplaatsen, aanpassingen in uw huis en ondersteuning thuis. Wat is de route die inwoners van Enschede volgen als ze een vraag hebben. Het gaat dan over:

• Waar, hoe en wanneer kan ik me melden voor een Wmo voorziening?
• Wat gebeurt er met mijn melding?
• Het onderzoek, hoe ziet dat eruit en hoe lang duurt het?
• Het ondersteuningsplan, wat kan ik hierin lezen?
• De aanvraag, moet ik die altijd indienen?
• De beschikking, een formele beslissing op uw aanvraag.
• Wat als ik het niet eens ben met de uitkomsten van het onderzoek?

Ook staan we even stil bij wat het betekent om een Wmo voorziening te krijgen. Hoe wordt dat verder vormgegeven en wat betekent de Eigen Bijdrage.