Verslag excursie kasteel Bentheim
20 februari 2019
Excursie: 17 oktober 2019
Rondleiding museum MST
29 maart 2019
Toon alle nieuws

Verslag excursie klooster St. Ephrem op 25 maart 2019

Ons bezoek aan het klooster St. Ephrem te Glane op 25 maart 2019.

Al weer voor de 5e keer bezocht een grote groep belangstellenden van de 55 Plus het klooster Sint Ephrem te Glane. (Mijn inmiddels geliefde) pater Saïd ontving ons weer hartelijk.  Door de jaren heen is het klooster uitgebreid met een grote begraafplaats, een nieuwe kerk en de nodige bijgebouwen, waardoor dit Syrisch Orthodoxe klooster inmiddels gelovigen trekt uit heel Europa. Zij komen om te bidden, te dopen, een begrafenis bij te wonen en uiteraard de reguliere bijeenkomsten in de prachtig versierde kerk te bezoeken.  Het was weer een bijzondere middag voor alle aanwezigen. We keken ons de ogen uit, wat een grote en mooi verzorgde nederzetting en dan te bedenken dat dit alles is gelegen is Glane, gewoon in Glane, onze Twentse achtertuin.

Lies Schole, excursieleidster.