55+ Presentatie: 28 mei 2019
Voeding en vitaliteit
25 april 2019
Toon alle nieuws

55+ Presentaties in de zomermaanden

Levenstestament

Datum: 2 juli 2019
Tijdstip: 10.00 uur
Waar: zaal 1 van ’t Pluspunt
Inleider: Danielle van Oosten
van Hofsteenge Wesseling Notarissen

Een Levenstestament is een document dat wordt opgemaakt als een volmacht en waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Wie kan er dan namens u optreden? Wie kent uw wensen. Moet u hiervoor wilsonbekwaam zijn? Wie weet wie uw huisarts is en heeft informatie over uw wachtwoorden?

Mevr. Danielle van Oosten van Hofsteenge Wesseling Notarissen komt ons vandaag vertellen welke hulp een notaris hierbij kan bieden en wat u zelf al kan doen. Dit soort informatie is vooral voor mensen in onze levensfase van belang.


Testament

Datum: 9 juli 2019
Tijdstip: 10.00 uur
Waar: zaal 1 van ’t Pluspunt
Inleider: Danielle van Oosten
van Hofsteenge Wesseling Notarissen

Wederom komt mevrouw Danielle van Oosten bij ons op bezoek. Zij zal ons nu vertellen over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het testament. Dit is wat anders dan een levenstestament. In een testament kun je bepalen wat er met je erfenis/ nalatenschap gebeurt nadat je overlijdt.

Een testament kan alleen bij de notaris worden opgesteld door iedereen die in Nederland woont en die 16 jaar en ouder is. Een document dat je zelf maakt is in Nederland niet rechtsgeldig. Heb je eenmaal bij de notaris een testament laten maken dan blijft dat altijd geldig. De notaris meldt het daarnaast ook aan bij het Centraal Testamentenregister. Wil je tussentijds iets aanpassen, dan kan dat natuurlijk altijd, dit loopt dan wel weer via de notaris.


Kerken en kathedraalbouw

Datum: 16 juli 2019
Tijdstip: 10.00 uur
Waar: zaal 1 van ’t Pluspunt
Inleider: Walter Fennis

Walter Fennis is bij onze Stichting vooral bekend als degene die velen laat genieten en kennis maken met allerlei soorten muziek. Maar er is ons gebleken dat hij ook interessante verhalen kan vertellen over andere onderwerpen zoals in het verleden o.m. over de invloed van de boekdrukkunst en over de Gouden Eeuw. Nu laat hij ons aan de hand van lichtbeelden de ontwikkeling zien van de kathedraal-en kerkbouw zien vanaf het begin van onze jaartelling.

Zeker met de opkomst van de steden vanaf de 13e en 14e eeuw kregen de kerken een prominente, vrijstaande positie in de stad, gewoonlijk in het stadscentrum aan een groot plein en met een ruime omgang, waardoor in en rondom de kerk als centrum allerlei geloofsuitingen en festiviteiten met grote aantallen gelovigen zonder problemen konden plaatsvinden.

De middeleeuwse burgertrots op hun stad werkte goedgeefsheid in de hand en zette aan tot grotere kerken en hogere torens, waarmee de stad (en daarmee impliciet de kerk) al van verre haar status aankondigde.


Willem Wilmink

Datum: 23 juli 2019
Tijdstip: 10.00 uur
Waar: zaal 1 van ’t Pluspunt
Inleider: Hr. van der Vegt

Enschedees trots: de fantastische dichter, schrijver en cabaretier Willem Wilmink. Deze beroemde Enschedese icoon was ook docent Nederlandse letterkunde en vertaler, maar hij is vooral bekend door al zijn cabaretteksten en teksten voor diverse kinderprogramma’s. Hij was verknocht aan onze stad en, zoals u weet, is er een mooi plein naar hem genoemd.

De heer van der Vegt zal ons vandaag laten genieten van een aantal leuke en mooie delen van zijn werk.


Ondek MENU

Datum: 6 augustus 2019
Tijdstip: 10.00 uur
Waar: zaal 1 van ’t Pluspunt
Inleider: Hr. Rudy Becker

Dit wordt heel bijzonder: een presentatie over historische Menukaarten en tafeletiquette. Wilt u ook eens zien hoe ‘het hoort’ en hoe men het vroeger deed kom dan vandaag luisteren naar de hr. Rudy Becker.

www.ontdekmenu.nl


Het gevangeniswezen

Datum: 13 augustus 2019
Tijdstip: 10.00 uur
Waar: zaal 1 van ’t Pluspunt
Inleider: Hans Pierweijer

Bent u ooit in een gevangenis geweest ?

Iedereen heeft wel een mening over gevangenissen. Is het een hotel of misschien niet. Wat gebeurt daar nou precies en hoe gaan ze met gevangenen om. Welk regime is er van toepassing en waarom.

Een aantal jaren heb ik deel uitgemaakt van deze wereld en ik ben uitgenodigd om hier iets over te vertellen. Dat doe ik uiteraard met plezier. Als cursusleider van de groep Literatuur bij de Stichting 55+ vind ik dat je ook aan dit soort verzoeken moet voldoen.

Wat gaan we doen ? Ik ga u iets vertellen over hoe het toegaat in een gevangenis of huis van bewaring en wat dat doet met de buitenwereld. Misschien kan ik uw mening, die gekleurd kan zijn, veranderen.

De laatste tijd is Justitie veel in het nieuws geweest en niet altijd in positieve zin. TBS gevallen zoals de moord op Anne Faber zijn hot news en de politiek staat onder druk. Ook daar besteden we aandacht aan om een ieder wegwijs te maken in de soms ondoorgrondelijke wegen van Justitie.

Hans nodigt u van harte uit om de presentatie bij te wonen om iets meer inzicht te krijgen in wat er ‘binnen’ gebeurt.


Waterschap Vechtstromen

Datum: 20 augustus 2019
Tijdstip: 10.00 uur
Waar: zaal 1 van ’t Pluspunt
Inleider: Mw. Merz
van het waterschap Vechtstromen

Op de website staat het als volgt: In het dagelijks leven heeft ieder met water te maken. De waterschappen zorgen dat het water beschikbaar is, schoon is en veilig achter de dijken blijft. Deze taken voeren wij uit in een steeds complexer wordende omgeving. Dit gebeurt in de verbinding en samenwerking: met gemeenten, provincies en het Rijk, maar ook met de gebruikers van ons gebied, met belangenorganisaties en

met bedrijven. Dit waterschap, waar Enschede ook onder valt, zorgt voor voldoende schoon water. Ze beheert de waterwegen en zorgt ook dat ons afvalwater goed beheerd wordt. U bent het zich misschien niet zo bewust, maar wij mogen in Nederland trots zijn op ons waterbeheer.

Mevrouw Merz zit in het bestuur van dit waterschap. Hiervoor zijn onlangs verkiezingen geweest. Weet u het nog? Ze zal ons vertellen over de uitdagingen waarvoor het waterschap thans staat, mede in verband met de klimaatveranderingen.


Noaberschap

Let op: nu op donderdag!

Datum: 29 augustus 2019
Tijdstip: 10.00 uur
Waar: zaal 1 van ’t Pluspunt
Inleider: wethouder Niels van den Berg

De wethouder schreef ons als volgt:

In een samenleving als die van Enschede hoeft niemand langs de kant te blijven staan. Jong of oud, levend met of zonder beperking, arm of rijk. In deze stad staan we voor elkaar klaar. Met een mooi woord heet dat noaberschap.

Eenzaamheid is echter een steeds groter probleem in Nederland. Iedereen kent wel tijden van eenzaamheid, maar de meeste mensen komen daar weer uit omdat er iemand was die ze echt zag, die betrokken was. Toch zijn er veel mensen echt eenzaam. In Enschede is 46% van de inwoners matig tot zeer ernstig eenzaam. Eenzaamheid heeft gevolgen voor gezondheid, welbevinden en meedoen in de samenleving. Dit maakt eenzaamheid een urgent probleem. Een probleem dat ik als wethouder, of wij als gemeente, niet alleen kunnen oplossen. Dat moeten we samendoen. Want samen bereik je het meest.

Graag ga ik daar met u over in gesprek. Ook wil ik wat vertellen over mijn werkzaamheden als portefeuillehouder. Wat zijn mijn persoonlijke ervaringen, waar liggen kansen, mogelijkheden en uitdagingen. Het belooft in elk geval een interactieve mogen te worden. U krijgt volop de gelegenheid tot het stellen van vragen.