Eindelijk! een banner
27 juni 2019
Toon alle nieuws

DE ACTIVITEITEN IN HET SEIZOEN 2019 – 2020

Aanmelden

In de komende maanden kunt u zich inschrijven voor de activiteiten voor het komende seizoen. Op de middenpagina’s van dit blad staat het overzicht.

U kunt zich aanmelden via de e-mail van de stichting info@55plus-enschede.nl of rechtstreeks bij de coördinator – zie daarvoor de colofon. Formulieren kunt u downloaden van onze website of ook krijgen bij onze balie. Als een activiteit volgeboekt geldt: wie het eerst komt het eerst maalt.. Vul wel alle gegevens goed in zoals uw lidnummer en het nummer van de cursus. Voor bridgen ook de naam van uw partner.

Wel of niet aanmelden

U hoeft zich niet opnieuw aan te melden voor een activiteit, waaraan u nu al deel-neemt. Als u stopt met een activiteit of cursus wilt u dat dan doorgeven aan de coör-dinator/groepsleider. Zo kunnen wij weten of er voor nieuwe cursisten nog plaats is.

Start

De activiteiten beginnen op maandag 2 september 2019 tenzij een andere datum met u is afgesproken. Ook kan in een volgende Echoplus een andere begindatum genoemd worden.

De kosten

Om aan een activiteit te kunnen deelnemen is het vereist dat u lid bent/wordt van de Stichting 55+ ad € 12,- per jaar. U ontvangt dan 6x per jaar ons blad de Echoplus, tenzij u heeft aangegeven dat u dit blad digitaal wilt ontvangen. Bij postbezorging betaalt u € 4,- extra.

Deelname aan een cursus of activiteit die wekelijks gehouden wordt kost € 20,- per seizoen.

Voor cursussen of activiteiten die twee- of eenmaal per maand plaatsvinden, betaalt u € 10,- per seizoen. Deze bijdragen dienen betaald te worden als u aan de cursus begint. Deelnemersgeld is per keer dat u aanwezig bent € 2,-.

Voor een aantal activiteiten worden extra kosten in rekening gebracht. Dit omdat daarvoor professionele begeleiding nodig is. De coördinator kan u informeren over de hoogte van de kosten. Het gaat om: Blij fit voor senioren (gymnastiek), Hatha yoga, stoelyoga, Kundalini yoga, Tai Chi, Pilates, computercursussen en het Dameskoor.

Voor activiteiten die buiten ’t Pluspunt plaatsvinden, gelden andere deelnemers-bijdragen. Informatie daarover krijgt u eveneens van de coördinator / groepsleider