Presentatie levenstestament
Hofsteenge-Wesseling notarissen
2 juli 2019
55+ Presentatie: 28 januari 2020
De digitale werkplaats
12 december 2019
Toon alle nieuws

55+ Presentatie: 17 december
Het kerstverhaal in de schilderkunst

Op 26 november is er geen presentatie. Velen van de trouwe 55+-ers gaan dan met de bus naar Bremen. Een interessant uitstapje! Veel plezier toegewenst.

In verband met het onderwerp is de volgende presentatie op:

Datum:            17 december 2019

Tijdstip:           10.00 uur

Waar:             zaal 1 van ’t Pluspunt

Inleider:           Walter Fennis

Onze fantastische vrijwilliger Walter Fennis, die zulke interessante presentaties kan houden (Gouden Eeuw, boekdrukkunst) heeft zich voor ons weer in een nieuw onderwerp verdiept, te weten de schilderkunst met betrekking tot het kerstverhaal. Hieronder zijn introductie.

Tegenwoordig komt het nauwelijks nog voor, maar een aantal decennia geleden was het gebruikelijk elkaar kerstkaarten te sturen met afbeeldingen zoals grote schilders het kerstverhaal verbeeldden. Daaruit bleek dat het kerstverhaal zich niet beperkt tot de geboorte tijdens de kerstnacht maar begint met de Annunciatie (de aankondiging door de aartsengel Gabriël), vervolgens de geboorte, de bekendmaking aan de herders, de aanbidding van de drie Koningen en tot slot de vlucht naar Egypte. Hierbij een prachtig voorbeeld van zo’n schilderij.

Elk deel van het kerst-verhaal is vele malen schitterend weergeven, waarbij de kunstenaars blijk geven van kennis van de achterliggende symboliek die aan ons nagenoeg onbekend is geraakt.

De presentaties zijn ook voor niet-leden van de stichting toegankelijk. Entree € 2,-, met gratis koffie/thee in de pauze.