Computers
14 augustus 2019
Computers
12 december 2019
Toon alle nieuws

Computers

Cursus Windows 10

De cursus Windows 10 is inmiddels gestart; daar kunt u zich nu dus niet meer voor aanmelden. Nieuwe aanmeldingen worden op de wachtlijst geplaatst voor begin volgend jaar. Maar tegen die tijd zal er een nieuwe aankondiging in de Echoplus verschijnen.

Themamiddag Etiketten

Met de feestdagen voor de deur en met name interessant indien u vele kerstkaarten wilt gaan versturen hebben wij na het succes van vorig jaar ook dit jaar de themamiddag etiketten weer in ons programma opgenomen.

Aan bod komt het eenvoudig aanmaken van een adressenbestand, het gebruik van een sjabloon in een officepakket en het printen van de etiketten.

Wilt u in uw aanmelding behalve uw lidnummer a.u.b. ook aangeven welke middag u het beste past?

Themamiddagen

De afgelopen tijd blijken de themamiddagen steeds minder in trek. Sommigen kregen helemaal geen aanmeldingen, anderen te weinig om de middag dor te laten gaan. Alleen de themamiddag over het etiketten maken (zie hierboven) mag zich elk jaar weer op een goede belangstelling verheugen. Mogelijk bent u met de andere onderwerpen inmiddels voldoende op weg geholpen, of hebt u uw vraag inmiddels op een spreekuur beantwoord gekregen.

Dat wil niet zeggen, dat we geen nieuwe thema’s meer zouden willen opzetten. Als u een idee heeft, horen we dat graag. Dat hoeft echt geen voor de hand liggend onderwerp te zijn. Zoudt u kennis willen maken met Linux, bv. via de Ubuntu distributie? Meld het ons! Of wilt u graag uw kennis over een specifiek programma of bewerking verdiepen? Zolang er geen andere cursus voor is (bv. Photoshop of videobewerking), dan gaan we graag met u in overleg.

Het einde van Windows 7 – en nu?

Zoals inmiddels bekend zal zijn stopt Microsoft begin volgend jaar met het onderhoud van Windows 7. Dit betekent, dat iedereen die nu nog met Windows 7 werkt, binnenkort zal moeten overschakelen op Windows 10 (of Linux, zie hierboven).

Ondanks dat volgens Microsoft de gratis upgrade naar Windows 10 inmiddels allang verlopen heet te zijn, blijkt uit diverse publicaties dat het nog steeds mogelijk is. En anders zijn er voor slechts een paar tientjes wel geldige licenties te koop.

Om onze leden in de gelegenheid te stellen om met onze hulp deze opwaardering op hun computer uit te voeren, gaan we een aantal ochtenden organiseren voor het uitvoeren van deze procedure. Het aantal ochtenden en de weekdagen hangen van de belangstelling af. En uw machine moet natuurlijk wel geschikt zijn voor Windows 10.

Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u zich hiervoor aanmelden via de e-mail (comcom@55plus-enschede.nl) – zoals gebruikelijk onder vermelding van uw lidnummer. Voor een goede planning is het ook verstandig om, voor zover bekend, aan te geven of er ochtenden zijn waarop u niet in de gelegenheid bent om langs te komen.

Let wel: we gaan op deze ochtenden geen back-ups maken! U moet de bestanden van alle gebruikers eerst zelf veilig hebben gesteld. Meestal gaat het bij de opwaardering wel goed, maar zelfs Microsoft geeft u geen garantie.

Uitbreiding spreekuur

Op dit moment houden wij een maandelijks spreekuur met vrije inloop op de eerste maandagmorgen van de maand en een spreekuur op afspraak op de overige maandagen. Dit tijdstip is voor sommige leden echter bezwaarlijk, omdat het samenvalt met een andere activiteit. Om hieraan tegemoet te komen, en als alternatief voor de thema’s, gaan we na het verschijnen van deze Echoplus starten met een “Windows 10 supportmiddag”, voorlopig aansluitend op de cursus Windows 10, dus op de woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. We doen dit echter wel met paar simpele restricties. Zoals de naam al suggereert is het alleen voor Windows 10. Verder moet u zich van tevoren aanmelden, graag met een (summiere) omschrijving van uw vraag of probleem: ter ontlasting van de Comcom-groep komen we bij toerbeurt opdraven, ieder voor zijn eigen specialiteit.

Wifi in ’t Pluspunt

Als geheugensteuntje en t.b.v. de nieuwe leden stippen we hier even onze service aan, dat we in ’t Pluspunt al een paar jaar Wifi-toegang tot internet aanbieden. Om overal voldoende dekking te hebben staan er op dit moment verdeeld over onze verdieping een drietal toegangspunten: “wifi55plus”, “wifi55plus2” en “wifi55plus3”. U kunt hiermee in elk lokaal het ter plekke sterkste signaal kiezen. Wachtwoorden zijn op te vragen bij de conciërges.