Nieuws van de Comcom
Ondersteuning voor Apple apparatuur
25 april 2019
Supportmorgen Apple-apparatuur
12 december 2019
Toon alle nieuws

Computers

Beginnerscursus Windows 10

Bij het verschijnen van dit nummer loopt de huidige cursus Windows 10 tegen zijn eind. Bij voldoende deelnemers op onze (wacht)lijst gaan we begin volgend jaar met een nieuwe serie lessen starten. Aanmelding hiervoor staat dus weer open. Wilt u ook uw evt. voorkeur voor een dagdeel opgeven; zoals eerder aangegeven wisselen we naar behoefte van dagdeel.

Het einde van Windows 7

Zoals bekend stopt Microsoft half januari met de ondersteuning voor Windows 7.
Veilig werken op internet is daarna niet meer gegarandeerd. Een aantal mensen heeft al gebruik gemaakt van ons aanbod om hun computer op te waarderen naar Windows 10. Voorlopig blijkt dat nog steeds gratis te kunnen. Wilt u uw systeem ook bijwerken, dan kunt u via de mail een afspraak maken.

Voor beide activiteiten geldt: lees ook de informatie in het vorige nummer.