Wandelen: 7 april 2020
Lonnekermeer
26 februari 2020
Toon alle nieuws

55+ Presentaties: 24 maart 2020
Woningbouwplannen in Enschede

Datum:            24 maart 2020

Tijdstip:           10 uur

Waar:              zaal 1 van ’t Pluspunt

Inleider:           Peter van Gessel: Woningbouwplannen in Enschede

In Enschede wonen nu ongeveer 159.000 mensen. Er zijn ca. 75.000 woningen en wooneenheden. Dus gemiddeld wonen hierin iets meer dan 2 personen. In juni 2019 heeft de gemeente Enschede het beleid voor wonen in onze stad vastgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van een groei tot 170.000 inwoners in de komende jaren.

Een van de belangrijke thema’s is het vasthouden en aantrekken van “talent”. Daarmee wordt gedoeld op studenten en afgestudeerden met een gemiddeld of hoger inkomen. Daarvoor moeten wat duurdere woningen en appartementen gebouwd worden.

Een ander belangrijk thema is de “inclusieve samenleving”. Dit betreft onderwerpen zoals het zelfstandig wonen van kwetsbare groepen, woningaanpassingen voor ouderen en minder validen en levensloopbestendig bouwen. Een belangrijk punt hierbij is ook de draagkracht van een buurt of wijk. De idee is om in wijken waarin vooral goedkope sociale huurwoningen staan ook andersoortige woningen te bouwen.

De grootste opgave voor de komende jaren is het toekomstgeschikt maken van de bestaande woningen. Denk daarbij o.m. om woningen “van het gas af” te halen.

In de komende jaren neemt de doelgroep ouderen in omvang verder toe. De woonwensen van de ouderen zijn zeer divers, en variëren van in de huidige woning (eventueel met aanpassingen) en woonomgeving te willen blijven wonen tot verhuizen. De vraag is of er voldoende woningen voor ouderen in de stad aanwezig zijn. Er zijn hiervoor diverse nieuwbouwplannen, maar ook aanpassingen van bestaande woningen. Nieuwe appartementen (o.a. die in het centrum) moeten in ieder geval levensloopbestendig zijn. Ook aandacht krijgt de nieuwbouw van woon-zorgcomplexen en initiatieven zoals een knarrenhof.

In de periode tot 2030 zal de woningvoorraad met ca. 2700 woningen moeten worden uitgebreid.