Stichting 55+ in Coronatijd
23 april 2020
Toon alle nieuws

Help ons !!!!

Beste deelnemers,

In deze Echoplus een verzoek. Zou u ons het presentiegeld dat u nu niet betaalt, willen doneren?

Met een gedeelte ervan, maar ook met het dubbele, zijn wij niet alleen enorm blij, maar is onze financiële situatie aanzienlijk gunstiger!

Het rekeningnummer voor uw donatie is:

NL45 RABO 0396 7280 81, t.n.v. Stichting 55+.

Eén van onze deelnemers stuurde ons deze mooie suggestie. Wij, het bestuur, nemen deze graag over.

Sinds wij geen subsidie meer krijgen van de gemeente Enschede kan ik u melden dat wij ons ieder jaar financieel weer redden. Dat doen wij door:

  • Het presentiegeld wat u betaalt iedere keer dat u uw cursus of activiteit volgt.
  • Het innen van de jaarlijkse bijdrage van u allen.
  • Het innen van de bijdrage voor de cursussen en activiteiten.
  • Het meedoen aan de actie van de Rabobank, waarvoor u allen altijd van harte op ons stemt.
  • Het verzoeken om een bijdrage uit de ‘pot Initiatiefkracht’ van de verschillende stadsdelen.

De belangrijkste geldbron is voor ons uw bijdrage aan presentiegeld.

De geldbron die door de Coronacrisis dus nu wegvalt! Terwijl onze vaste kosten, huur van het pand, gas, water en elektra, het salaris van de conciërges, enz. gewoon doorgaan.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!