Rabo Clubkas Campagne 2020
23 april 2020
Een luisterend oor
23 april 2020
Toon alle nieuws

Hoe gaat het tijdens de crisis met… Eddy Koenderink

Op de vraag waar de beheerder en 2e voorzitter van onze club zich zoal mee bezig houdt komt de volgende reactie. Eddy en zijn vrouw Annie maken af en toe bij goed weer wandelingen en fietstochten op rustige plekken rond Enschede, vooral ten zuiden en ten oosten van onze stad. Maar hij is ook nog wel bezig met de Stichting en ’t Pluspunt.

Zijn belangrijkste klus is om netjes om te gaan met onze conciërges. Twee daarvan, Johan en Gerrit, staan op het punt om met pensioen te gaan. Voor de anderen, Martin, Jacqueline en Adem, geldt dat zij niet betaald worden, maar werken voor de uitkering die zij ontvangen. Eddy zoekt samen met onze penningmeester Arnold Jansen naar oplossingen, onder meer in overleg met de Gemeente Enschede.

Voorts is het schoonmaakcontract opgeschort. En met de verhuurder zijn er gesprekken over de huur. Wat kan/wil die doen om ons tegemoet te komen?

Dan zijn er problemen met het brandmeldingssysteem. Daarvoor komen mensen naar ’t Pluspunt, die Eddy moet begeleiden.

Een enkele keer willen deelnemers van bijv. de schildersclub of keramiekgroep hun werk ophalen. Dan zorgt Eddy dat ze toegang hebben tot ons gebouw.

Zoals bij sommige van u bekend houdt Eddy zich ook bezig met de coaching en beoordeling van scheidsrechters voor het amateurvoetbal. Uiteraard ligt dit nu stil. Maar daar zijn ontwikkelingen aan de gang die hij wel in de gaten wil houden.

Dan stipt Eddy nog aan dat het gebruikelijk is dat in de mei-uitgave van de Echoplus mededelingen staan over het nieuwe seizoen met een overzicht van alle cursussen en activiteiten. Gezien de huidige omstandigheden is dat nu niet mogelijk.

Al met al, hoewel veel zaken nu stil liggen, zijn er nog genoeg dingen waar hij aandacht aan moet geven.