Aanmelden activiteit

ALLES OVER DE ACTIVITEITEN IN HET SEIZOEN

Aanmelden voor het komende seizoen
In de komende maanden kunt u zich inschrijven voor één of meer activiteiten voor het nieuwe seizoen. Op de middenpagina’s van de editie juli/augustus van de Echoplus staan de activiteiten vermeld waaraan u kunt meedoen. Wilt u nadere informatie over een bepaalde activiteit, dan kunt u de desbetreffende coördinator bellen of mailen.

Zowel in de genoemde Echoplus als hieronder vindt u een aanmeldingsformulier. Hierop kunt u de activiteit(en) van uw keuze aangeven. Wilt u tevens de datum van inlevering vermelden. De datum van ontvangst kan van belang zijn. Is de activiteit waaraan u wilt deelnemen volgeboekt dan is de volgorde van binnenkomst bepalend voor plaatsing. Als de lengte van het aanmeldingsformulier niet toereikend is kunt u een kopie maken en inleveren.

Aanmelden via een e-mail aan het secretariaat van de Stichting 55+, info@55plus-enschede.nl of met het webformulier “Aanmelding Activiteiten“, is ook mogelijk. Vermeld uw gegevens a.u.b. volledig, zoals uw lidnummer en het nummer van de activiteit, en zo mogelijk ook uw e-mailadres. Bij bridgen ook de naam van uw partner vermelden.

N.B. Zonder tegenbericht bent u geplaatst voor de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld.

Wel of niet aanmelden
U hoeft zich niet opnieuw aan te melden voor een activiteit waaraan u nu al deelneemt, tenzij uw cursusleider andere informatie heeft gegeven.

Aangemeld, maar niets gehoord?
U heeft zich aangemeld voor een activiteit maar u hoort niets. Dat kan kloppen; in dit geval geldt: geen bericht goed bericht. U kunt dus vanaf 31 augustus gewoon naar de cursus of activiteit gaan. Alleen als u niet kunt deelnemen hoort u van ons.

Start
De activiteiten beginnen aan het begin van het seizoen eind augustus, tenzij uw groepsleider een andere datum met u heeft afgesproken. Ook kan in de Echoplus of op de webpagina van de activiteit een andere begindatum genoemd worden.

Kosten
Op de pagina algemene informatie over de stichting vindt u meer informatie hierover. Voor de kosten per activiteit verwijzen wij naar de betreffende activiteitenpagina.

Wachtlijst
Overtreft het aantal aanmeldingen voor een groep het maximum aantal, worden zij die zich het laatst hebben aangemeld op een wachtlijst geplaatst. Betrokkenen worden hiervan in kennis gesteld vóór de aanvang van de cursus of activiteit. Personen die al deelnemer waren hebben voorrang boven nieuwe deelnemers.

Klik hier voor het downloaden van het aanmeldingsformulier.

Let op: Voor het elektronisch invullen en afdrukken van dit downloadbare PDF-formulier is de leesfunctie van uw browser vaak niet geschikt. Installeer hiervoor een goede PDF-lezer, zoals de gratis Acrobat Reader, maar let er daarbij op dat u niet onverhoopt allerlei overbodige (“aanbevolen” of “optioneel” genoemde) extra’s mee installeert.