Aanmelden activiteit - cursus

ALLES OVER DE ACTIVITEITEN IN HET SEIZOEN

Aanmelden voor het komende seizoen
In de komende maanden kunt u zich inschrijven voor één of meer activiteiten voor het nieuwe seizoen. Op de middenpagina’s van de editie juli/augustus van de Echoplus staan de activiteiten vermeld waaraan u kunt meedoen. Wilt u nadere informatie over een bepaalde activiteit, dan kunt u de desbetreffende coördinator bellen of mailen.

Zowel in de genoemde Echoplus als hieronder vindt u een aanmeldingsformulier. Hierop kunt u de activiteit(en) van uw keuze aangeven. Wilt u tevens de datum van inlevering vermelden. De datum van ontvangst kan van belang zijn. Is de activiteit waaraan u wilt deelnemen volgeboekt dan is de volgorde van binnenkomst bepalend voor plaatsing. Als de lengte van het aanmeldingsformulier niet toereikend is kunt u een kopie maken en inleveren.

Aanmelden via een e-mail aan het secretariaat van de Stichting 55+, info@55plus-enschede.nl, of met het webformulier, “Aanmelding Activiteiten“, is ook mogelijk. Vermeld uw gegevens a.u.b. volledig, zoals uw lidnummer en het nummer van de activiteit, en zo mogelijk ook uw e-mailadres. Bij bridgen ook de naam van uw partner vermelden.

Wel of niet aanmelden
U hoeft zich niet opnieuw aan te melden voor een activiteit waaraan u nu al deelneemt, tenzij uw cursusleider andere informatie heeft gegeven.

Nieuwe aanmelding
U heeft zich aangemeld voor een activiteit, waaraan u nu nog niet deelneemt. U dient het bericht van de coördinator af te wachten, die u zal meedelen of u deel kunt nemen of op de wachtlijst komt.

Start
De activiteiten beginnen aan het begin van het seizoen begin september, tenzij uw groepsleider een andere datum met u heeft afgesproken. Ook kan in de Echoplus of op de webpagina van de activiteit een andere begindatum genoemd worden.

Kosten
Op de pagina algemene informatie over de stichting vindt u meer informatie hierover. Voor de kosten per activiteit verwijzen wij naar de betreffende activiteitenpagina.

Wachtlijst
Overtreft het aantal aanmeldingen voor een groep het maximum aantal, dan worden zij die zich het laatst hebben aangemeld op een wachtlijst geplaatst. Betrokkenen worden hiervan in kennis gesteld vóór de aanvang van de cursus of activiteit. Personen die al deelnemer waren hebben voorrang boven nieuwe deelnemers.

Klik hier voor het downloaden van het aanmeldingsformulier.