Aanmelden lid

Strikt formeel kent een stichting geen leden – alleen deelnemers. In het Huishoudelijk Reglement van de Stichting is echter vastgelegd, dat de term lid gebruikt mag worden bij het dagelijks werk (zoals ook op deze website).

Men kan zich als lid aanmelden door het aanmeldings-/machtigingsformulier in te vullen en in te leveren aan de balie van “´t Pluspunt”. Met dit formulier meldt u zich aan als lid van de stichting en geeft u tevens een SEPA-machtiging voor automatische incasso van een jaarlijkse bijdrage. De bijdrage bedraagt € 15,- per persoon per kalenderjaar. Deze bijdrage wordt automatisch geïncasseerd; eerst direct na aanmelding en vervolgens jaarlijks in de maand januari.

Men ontvangt daarna 4 keer per jaar gratis het blad “Echoplus”. Indien dit niet kan worden bezorgd door onze vrijwilligers worden portokosten in rekening gebracht.

U kunt het formulier ook downloaden, uitprinten en na invulling en ondertekening afgeven aan de balie van ´t Pluspunt of verzenden naar:

Ledenadministratie Stichting 55+
Schuttersveld 17
7514 AC  ENSCHEDE

Klik hier voor het lezen of downloaden van het aanmeldings-/machtigingsformulier.
Klik hier voor het lezen of downloaden van de Statuten van de Stichting 55+.
Klik hier voor het lezen of downloaden van het Huishoudelijk Reglement van de Stichting 55+.
Klik hier voor het lezen of downloaden van de Privacyverklaring van de Stichting 55+.

Let op: Voor het elektronisch invullen en afdrukken van de downloadbare PDF-formulieren op deze pagina is de leesfunctie van uw browser vaak niet geschikt. Installeer hiervoor een goede PDF-lezer, zoals de gratis Acrobat Reader, maar let er daarbij op dat u niet onverhoopt allerlei overbodige (“aanbevolen” of “optioneel” genoemde) extra’s mee installeert.


Verzoeken aan de Ledenadministratie

A

Administratieve wijziging

Wilt u wijzigingen i.v.m. overlijden, opzegging, verhuizing of ander e-mailadres altijd schriftelijk, per mail of per wijzigings-/mutatieformulier doorgeven aan de Ledenadministratie.

Klik hier voor het downloaden van het wijzigings-/mutatieformulier.

B

Toezending Echoplus

  1. U ontvangt de Echoplus nu per post, maar wilt hem in de toekomst alleen digitaal ontvangen?  *)
  2. U ontvangt de Echoplus per post en digitaal en wilt hem alleen per post of digitaal ontvangen?
  3. U ontvangt de Echoplus digitaal, maar wilt hem toch alleen per post ontvangen?

Indien u een wijziging van de huidige situatie wilt, mail dit dan aan administratie@55plus-enschede.nl.

*) Aanmelden voor de Echoplus digitaal kan ook via het aanmeldformulier Echoplus digitaal