Computer Commissie

De computercommissie ("Comcom") beheert de website en gehele ICT-infrastructuur van de stichting. Zij voert alle noodzakelijke onderhoud en vernieuwingen uit of laat dit onder haar supervisie uitvoeren door derden. Tevens dient zij als technische vraagbaak voor bestuur en leden omtrent computers, tablets, smartphones en dergelijke.
Naam Functie Telefoonnummer E-mailadres
R. Beverdam
Coördinator
053-4351480
W.J. van der Bie
Lid
053-4766624
R.M.A. Brussaard
Lid
030-6550868
De commissie komt elke maandagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden de werkzaamheden besproken en verdeeld. Deze werkzaamheden worden dan (hoofdzakelijk) thuis, of zo nodig op locatie uitgevoerd. Indien noodzakelijk worden extra bijeenkomsten ingelast.

Onder de in de rechter kolom aangekozen commissie is ook een overzicht zichtbaar van de cursussen en activiteiten die onder deze commissie vallen. Voor meer informatie klikt u op een activiteit in dat overzicht.

Heeft u interesse en wilt u zich opgeven voor één of meerdere activiteiten kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier activiteiten en dit ingevuld inleveren aan de balie op 't Pluspunt of gebruik maken van het webformulier aanmelden activiteiten.

Voor sommige van onze activiteiten en voornamelijk cursussen is vaak veel belangstelling. Daardoor zijn sommige vol en kunnen tijdelijk geen nieuwe deelnemers direct worden toegelaten. Als er teveel aanmeldingen zijn wordt er een wachtlijst gemaakt; hierbij wordt men in volgorde van aanmelding behandeld. Als u niet geplaatst bent ontvangt u daarover tijdig bericht.

U dient lid te zijn of te worden van de Stichting 55+.