Computercursussen

Om enigermate met een computer om te kunnen gaan is het nodig dat men de basisvaardigheden beheerst van de besturing van de computer, zoals maken, bewerken en opslaan van teksten, het systematisch opslaan van documenten in mappen, werken met e-mail en veilig surfen over het internet. Dit leert u in de beginnerscursus.
Groep 97: Beginnerscursus Windows 10; ca. 8 à 10 dagdelen van 2 uur.
Voor deelname aan deze cursus is nauwelijks voorkennis vereist; de cursus begint met de elementaire omgang met een computer en behandelt alle basisvaardigheden. We gebruiken hiervoor de computers in het computerlokaal; u hoeft uw apparaat niet mee te brengen.

Computerworkshops.
Op deze workshops van 1 à 2 dagdelen gaan we in op 1 specifiek aspect van het werken met de computer. Ook verwante onderwerpen, bv. de achtergronden van en het werken met een navigatiesysteem, kunnen aan de orde komen. Wensen van belangstellenden worden op prijs gesteld.

Groep 97
Beginnerscursus Windows 10

De bijeenkomsten vinden plaats op:
- volgt -
Tijd:
- volgt -
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 4)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
Team Comcom

Workshops
Diverse onderwerpen

Datum en tijd:
Worden per workshop gecommuniceerd
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 4)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
Team Comcom

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.

Daarnaast betaalt u voor de computercursus een all-in bedrag van € 25,00. Voor een workshop wordt € 4,00 berekend.


Overig

Voor het volgen van de Beginnerscursus Windows 10 is het boek “Windows 10 voor senioren deel 1 - Derde Editie” van Visual Steps vereist.
boekcover Windows 10
 

Nieuws & Mededelingen