Computercursussen

Om enigermate met een computer om te kunnen gaan is het nodig dat men de basisvaardigheden beheerst van de besturing van de computer, zoals maken, bewerken en opslaan van teksten, het systematisch opslaan van documenten in mappen, werken met e-mail en veilig surfen over het internet. Dit leert u in de beginnerscursus. Daarnaast wilt u misschien iets meer doen met de computer; daarvoor zijn de computerthemamiddagen met gerichte onderwerpen.
Groep 97: Beginnerscursus Windows 10; ca. 8 dagdelen van 2 uur.
Voor deelname aan deze cursus is nauwelijks voorkennis vereist; de cursus begint met de elementaire omgang met een computer en behandelt alle basisvaardigheden.

Groep 22: Computerthemamiddagen met diverse onderwerpen; elk 1 middag ca. 2 uur.
Bent u geen beginner meer, dan kunt u deelnemen aan de computerthemamiddagen. Voor elke themamiddag wordt naar behoefte een bepaald onderwerp gekozen.

Voor de cursus en elke themamiddag is een afzonderlijke aanmelding nodig, die met het oog op de eventuele wachtlijst tijdig dient te worden ingediend.

Groep 22
Computerthemamiddagen

De bijeenkomsten vinden plaats op:
n.v.t.
Tijd:
n.v.t.
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 4)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
R. Beverdam / R. Brussaard / W. van der Bie

Groep 97
Computercursus Windows 10

De bijeenkomsten vinden plaats op:
woensdag
Tijd:
13.30 - 15.30 uur
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 4)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
R. Beverdam

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.
Daarnaast kost deelname aan de Beginnerscursus Windows 10 (Groep 97) € 20,00 en aan een Computerthema (Groep 22) € 5,00.
Bovendien betaalt u per keer dat u deelneemt aan een activiteit € 2,00 (inclusief een kopje koffie of thee).


Overig

Voor het volgen van de Beginnerscursus Windows 10 (Groep 97) is het boek “Windows 10 voor senioren deel 1 - Tweede Editie” van Studio Visual Steps vereist.
 

Nieuws & Mededelingen