Computer educatie

Om enigermate met een computer om te kunnen gaan is het nodig dat men de basisvaardigheden beheerst van de besturing van de computer, zoals maken, bewerken en opslaan van teksten, het systematisch opslaan van documenten in mappen, werken met e-mail en veilig surfen over het internet. Dit leerde u vroeger in onze beginnerscursussen.

Maar steeds meer mensen hadden zich die beginselen al eigen gemaakt voordat men zich bij de Stichting 55+ aansloot. Echt wekenlange cursussen zijn dus verleden tijd. We concentreren ons nu op kleine onderwerpen uit de automatiseringshoek in een bijeenkomst van 1 à 2 dagdelen. En daarnaast houden we wekelijks ons spreekuur op afspraak (zie Computerspreekuur).
Groep 97: Computer educatie.
Op deze workshops van 1 à 2 dagdelen gaan we in op 1 specifiek aspect van het werken met de computer. Ook verwante onderwerpen, bv. de achtergronden van en het werken met een navigatiesysteem of smartphone, kunnen aan de orde worden gesteld. Wensen van belangstellenden worden op prijs gesteld.

Groep 97
Computer educatie

De bijeenkomsten vinden plaats op:
- zodra gepland -
Tijd:
- zodra gepland -
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 4)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
Team Comcom

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.
Daarnaast betaalt u voor de workshop €  per keer.
 

Nieuws & Mededelingen