Beleggen

Wij proberen door het volgen en bestuderen van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen voldoende kennis te vergaren om op verantwoorde wijze ons geld te beleggen. Daarin kennen wij gelukkige en minder gelukkige tijden, maar terugkijkend naar het verleden kunnen wij toch stellen dat gemiddeld genomen wij beter presteren dan de markt.

Ook is de gemiddelde meeropbrengst over de afgelopen 10 jaar beter dan de opbrengst van een spaarrekening.
De beleggingsclubs komen 1 keer maand bij elkaar en bespreken hoe de effectenportefeuille zich de afgelopen maand heeft gehouden en welke aanpassingen noodzakelijk geacht worden. Het is de bedoeling, dat door de voorbeelden de leden de nodige kennis en vaardigheden ontwikkelen, en vervolgens hun eigen vermogen kunnen beheren.

Groep 12
Beleggen 1

De bijeenkomsten vinden plaats op:
3e woensdag
Tijd:
14.00 - 16.00 uur
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 5)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
M. Hoijer

Groep 19
Beleggen 2

De bijeenkomsten vinden plaats op:
3e donderdag
Tijd:
10.00 - 12.00 uur
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 4+5)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
H. Wallinga

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.
Bij de beleggingsclubs dienen de deelnemers zogenaamde ‘fracties’ te kopen, die dan uiteraard belegd worden. Als een lid uittreedt krijgt hij/zij de waarde van de eigen fracties uitbetaald. Tevens dient er een bijdrage gegeven worden voor algemene kosten. Beide clubs hanteren daarvoor verschillende tarieven. In totaal gaat het om ca. € 300,- per jaar. Uiteraard wordt het duurder als men besluit meer dan het minimum aantal fracties te kopen.

Overig

Bij beëindiging van het deelnemerschap wordt het aantal opgebouwde fracties tegen de dan geldende waarde aan de deelnemer of zijn nabestaanden uitgekeerd.
 

Nieuws & Mededelingen