Beleggen

Wij proberen door het volgen en bestuderen van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen voldoende kennis te vergaren om op verantwoorde wijze ons geld te beleggen. Daarin kennen wij gelukkige en minder gelukkige tijden, maar terugkijkend naar het verleden kunnen wij toch stellen dat gemiddeld genomen wij beter presteren dan de markt.

Ook is de gemiddelde meeropbrengst over de afgelopen 10 jaar beter dan de opbrengst van een spaarrekening.
De beleggingsclubs komen 1 keer maand bij elkaar en bespreken hoe de effectenportefeuille zich de afgelopen maand heeft gehouden en welke aanpassingen noodzakelijk geacht worden. Het is de bedoeling, dat door de voorbeelden de leden de nodige kennis en vaardigheden ontwikkelen, en vervolgens hun eigen vermogen kunnen beheren.

Beleggingsclub 19

Beleggen is een leuke hobby, die je wijzer, rijker of armer kan maken.

Natuurlijk wil je er rijker van worden. Maar je moet er dan wel wat voor doen: informatie verzamelen en deze, zoals bij onze beleggingsstudieclub, met andere hobby-beleggers bespreken om er vervolgens naar te handelen: kopen, verkopen of gewoon niets doen.

We zijn een beleggingsstudieclub en dit houdt in dat we per lid relatief weinig geld mogen inleggen (minimaal 180 euro per jaar en maximaal 500 euro) . Met het ingelegde geld kopen we in overleg met elkaar aandelen en/of andere beleggingsproducten. En als we vinden dat we op bijv. een aandeel voldoende hebben verdiend dan verkopen we het. En lijden we op een aandeel verlies en verwachten we geen van allen verbetering dan verkopen we het.

Omdat we een studieclub zijn proberen af en toe ook iets nieuws uit. Wat dit betreft is onze beleggingsclub een beetje een proeftuintje. Het maximale bedrag dat iemand door de jaren heen mag opbouwen bedraagt 5000 euro.

De club maakt uiteraard ook kosten. Hiervoor betalen de leden 60 euro per jaar.

We maken deel uit van Stichting 55+ en daarom moeten de leden van de beleggingsclub ook lid zijn van 55+ en dus ook de hiervoor verschuldigde contributie en deelnamegelden betalen.

Belangstelling? Neem dan contact op met de voorzitter van de beleggingsclub: Ben van Lochem, tel. 06-2292 2779 of benvanlochem@hetnet.nl.

P.S. Ca. 20 % van onze leden is vrouw. Vrouwen beleggen minstens zo goed, zo niet beter, dan mannen; m.a.w. dames meldt u aan. We zien uw aanmelding graag tegemoet !

Groep 12
Beleggen 1

De bijeenkomsten vinden plaats op:
3e woensdag
Tijd:
14.00 - 16.00 uur
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 5)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
M. Hoijer

Groep 19
Beleggen 2

De bijeenkomsten vinden plaats op:
3e donderdag
Tijd:
10.00 - 12.00 uur
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 5)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
H. Wallinga

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.
Bij de beleggingsclubs dienen de deelnemers zogenaamde ‘fracties’ te kopen, die dan uiteraard belegd worden. Als een lid uittreedt krijgt hij/zij de waarde van de eigen fracties uitbetaald. Tevens dient er een bijdrage gegeven worden voor algemene kosten. Beide clubs hanteren daarvoor verschillende tarieven. In totaal gaat het om ca. € 300,- per jaar. Uiteraard wordt het duurder als men besluit meer dan het minimum aantal fracties te kopen.

Overig

Bij beëindiging van het deelnemerschap wordt het aantal opgebouwde fracties tegen de dan geldende waarde aan de deelnemer of zijn nabestaanden uitgekeerd.
 

Nieuws & Mededelingen