Engels

Engels is een ‘wereldtaal’, een taal die over de hele wereld wordt gebruikt en waarmee je op de meeste plaatsen en in de meeste omstandigheden terecht kunt.
Voor honderden miljoenen mensen is Engels de moedertaal of spreken ze Engels als tweede taal. Met de cursus Engels ga je dus eigenlijk geen ‘vreemde’ taal leren: je gaat een taal leren die door meer dan een miljard mensen wordt gesproken!
Bij ons kunt u terecht als beginner en gevorderde, maar er is ook gelegenheid tot oefenen in de groep Engelse conversatie.

Groep 8
Engels voor zeer gevorderden

De bijeenkomsten vinden plaats op:
maandag
Tijd:
13.00 - 14.00 uur
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 7)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
E. Jongkind

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.
Daarnaast betaalt u voor deelname € 20,00 per seizoen en de aanschaf van het boek en € 10,00 per deelnamemaand.
Voor de conversatielessen bedragen de deelnamekosten € 10,00 per seizoen en € 10,00 per deelnamemaand.