Excursies

Het organiseren van ééndaagse excursies.
De kosten zullen beperkt blijven tot de entree en/of consumptie.

Informatie via de mail over komende excursies?

Indien u het op prijs stelt om voorafgaand aan de publicatie in het blad Echoplus al geïnformeerd te worden over de komende excursies, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, Plusmail geheten. Deze wordt maximaal één keer per week uitsluitend per mail verstuurd. Aanmelden hiervoor kunt u doen via het volgende webformulier: 'Aanmelden Plusmail'.

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.
Zie voor informatie in de Echoplus en op deze webpagina.


Overig

Wetenswaardigheden excursies Stichting 55+

Deelname aan excursies is altijd geheel op eigen risico.

Wat betreft deelname aan excursies: als u moeite heeft met trappen lopen zijn sommige excursies niet geschikt om aan deel te nemen. Dit wordt altijd vermeld in de uitnodiging. Een rollator is niet altijd toegestaan. Vanaf nu krijgt u geen toegang meer tot een excursie als u, ondanks het verbod, toch met een rollator naar binnen wilt. Dit is niet alleen voor uw, maar ook voor onze veiligheid een voorwaarde.

Aanmelden
Aanmelden kan bij voorkeur per e-mail naar lies.schole@home.nl, of telefonisch na 20.00 uur (053-2300715) tot uiterlijk twee weken vóór de datum van de excursie. U ontvangt na aanmelding de verdere informatie. Tenzij anders aangegeven is aanmelden verplicht. Afmelden eveneens, mocht u toch niet mee kunnen, zodat leden die op de reservelijst staan ook de kans krijgen om mee te gaan in de plaats van degene die afvalt. Het is niet toegestaan dat er onder uw naam iemand aan een excursie deelneemt die geen lid is.

Starttijden excursies
De starttijd van een excursie wordt ook conform aangehouden. Dat betekent dat, mocht u te laat komen, er niet gewacht wordt. Dit heeft met name te maken met de afspraken die met de rondleiders zijn gemaakt.

Algemeen
De belangstelling voor de excursies is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Het komt vaker voor dat ik belangstellenden alleen kan melden dat de excursie al volgeboekt is. Ik zal de excursies vanaf nu zo vroeg mogelijk melden. U kunt zich dan ook eerder aanmelden. Bij een te groot aantal aanmeldingen heb ik dan nog de gelegenheid een 2e excursie aansluitend vast te leggen als dit mogelijk is. Ik hoop u hiermee enigszins tegemoet te komen.

Lies Schole, excursieleid(st)er.
 

Nieuws & Mededelingen