Filosofie

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline (zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v. Chr.) die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Een beoefenaar van filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.

In het dagelijks spraakgebruik wordt de term filosofie gebruikt om elke vorm van wijsheid of levensbeschouwing aan te duiden (zoals in "iemands filosofie") of iemands uitgangspunten (zoals in "het sluit niet aan op de filosofie achter dit plan"). Dit verschilt van het begrip filosofie zoals deze in de context van deze cursus gehanteerd wordt.
Filosoferen is samen denken en praten over het verleden, het heden en de toekomst. Dit is praktische filosofie. Uitspraken van Descartes zoals: ”Twijfel is het begin van wijsheid” en onze eigen uitdrukkingen of gezegdes, bv. “Oost west, thuis best”, ondersteunen dat.
U ontvangt enige achtergrondinformatie die U kunt lezen om de gesprekken te kunnen plaatsen. In het summiere boekje staat:
  • Wat kunnen de filosofen ons leren en wat leren we van onze eigen uitdrukkingen of gezegdes?
  • Hoe ging het eigenlijk in de Middeleeuwen met de maatschappelijke verschijnselen?
  • Vroeger dacht men dat lichaam en geest gescheiden waren. Spinoza zegt: “Nee, lichaam en geest is één”. Wie heeft er gelijk?
  • Zijn wij als mens een individu of een deel van een groep?
  • U kunt zelf een onderwerp aangeven, bv. geloofskwesties, gezondheidszorg, etc.

Groep 13
Filosofie

De bijeenkomsten vinden plaats op:
2e en 4e dinsdag
Tijd:
10.30 - 12.00 uur
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 8)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
A. Schmitz

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.
Daarnaast betaalt u voor deelname dit seizoen twee keer een all-in bedrag: begin september € 29,00 en half januari € 29,00.

 

Nieuws & Mededelingen