Echoplus

Wat is de Echoplus?

De informatieverstrekking aan onze leden gebeurt in de eerste plaats via ons blad de Echoplus. Dit contactorgaan verschijnt tweemaandelijks en is gratis. Alleen als het blad per post wordt bezorgd, worden er portokosten in rekening gebracht. Door middel van de Echoplus informeren wij onze leden over de activiteiten van de stichting en daarnaast proberen wij onze leden via de Echoplus meer te betrekken bij de stichting. Naast het blad is er ook een digitale versie van de Echoplus beschikbaar.De nieuwste Echoplus voor november – december 2019 is online beschikbaar.

Met deze keer onder meer:

  • Met de BUS naar Bremen incl. Kerstmarkt
  • Cécile Verhaak, onze voorzitter
  • Computers
  • Taaltest
  • Impressie excursie Singraven

Wij wensen u veel leesplezier,
de redactie en de vrijwilligers van de Comcom.


Oudere edities van de Echoplus kunt u vinden in ons archief.


Wilt u tijdig per e-mail geïnformeerd worden over het verschijnen van de actuele digitale Echoplus, dan kunt u zich aanmelden voor de “Echoplus per mail”.