Echoplus (digitaal)

Wat is de Echoplus?

De informatieverstrekking aan onze leden gebeurt in de eerste plaats via ons blad de Echoplus. Dit contactorgaan verschijnt tweemaandelijks en is gratis. Alleen als het blad per post wordt bezorgd, worden er portokosten in rekening gebracht. Door middel van de Echoplus informeren wij onze leden over de activiteiten van de stichting en daarnaast proberen wij onze leden via de Echoplus meer te betrekken bij de stichting. Naast het blad is er ook de Echoplus digitaal.


De nieuwste Echoplus voor september – oktober 2022 is ook online beschikbaar. 

Met deze keer onder meer:

  • 5 september: start nieuwe seizoen

  • Nieuwe betalingsregeling

  • Presentaties afasie en tuinvogels

  • Fietsen en wandelen
  •  

Wij wensen u veel leesplezier,
de redactie en de vrijwilligers van de Comcom.