Echoplus (digitaal)

Wat is de Echoplus?

De informatieverstrekking aan onze leden gebeurt in de eerste plaats via ons blad de Echoplus.

Dit contactorgaan verschijnt tweemaandelijks en is gratis. Alleen als het blad per post wordt bezorgd, worden er portokosten in rekening gebracht.

Door middel van de Echoplus informeren wij onze leden over de activiteiten van de stichting en daarnaast proberen wij onze leden via de Echoplus meer te betrekken bij de stichting.

Naast het blad is er ook de Echoplus digitaal.


De nieuwste Echoplus digitaal voor januari – februari 2020 is beschikbaar.

Met deze keer onder meer:

  • Festiviteiten rond de feestdagen
  • Met de bus naar Papenburg, de grootste scheepswerf van Europa
  • 55+ Presentaties in januari en februari 2020
  • Vrijwilligersdag met DRIE vrijwilligers van het jaar
  • Mooie dag in Bremen in kerststemming

Wij wensen u veel leesplezier,
de redactie en de vrijwilligers van de Comcom.

 


Oudere edities van de Echoplus (digitaal) kunt u vinden in ons archief.


Wilt u tijdig per e-mail geïnformeerd worden over het verschijnen van de actuele Echoplus digitaal, dan kunt u zich aanmelden voor de “Echoplus digitaal”.