Oproepen

Vrijwilligers zat? Echt niet!

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend: activiteiten draaien, cursussen worden gegeven, gezamenlijke evenementen georganiseerd, de Echoplus wordt gemaakt en bij u thuis bezorgd of naar u gemaild, enz. Het verloopt allemaal gladjes. Achter al dat werk gaan veel vrijwilligers schuil. Zij begrijpen, dat je een club als de onze alleen in stand kan houden als je allemaal je schouders er onder zet, zeker als de omstandigheden tegen zitten. Ook ervaren zij dat je voor je inzet waardering, contacten en gezelligheid terugkrijgt. Onder het motto

Blijf niet langs de kant staan om te consumeren maar help mee produceren

 Wacht niet tot een ander het initiatief neemt. Laat u uitdagen en neem contact met ons op.

Sponsoren gezocht, helpt u ook mee?

Ook in 2017 is het ons gelukt financieel gezond te blijven. Dit is vooral te danken aan onze sponsoren zoals De Rabobank, uitvaartcentrum Vredehof, Carwash en Stadsdeel Zuid. We hopen en verwachten dat dat dit jaar weer zal lukken, mede omdat we al een toezegging hebben van stadsdeel West voor een bijdrage van maar liefst € 4000. Daarom is besloten de prijzen voor het lidmaatschap en deelname aan de cursussen en activiteiten niet te verhogen.

Wederom is ons gebouw bijna altijd (als we open zijn) goed bezet en zijn er hier en daar wachtlijsten. Al met al draait onze club, ook financieel, thans goed.

We kunnen het ons echter niet veroorloven om nu maar stil te gaan zitten. We staan de komende jaren nog voor een aantal behoorlijke uitdagingen. Zo zal er in 2018 weer onderhandeld moeten worden over een nieuw huurcontract. Met andere woorden: een beetje meer “vet op de botten” zou meer dan welkom zijn.

We zijn op zoek naar enkele enthousiaste deelnemers van onze stichting die ons willen helpen naar sponsors te zoeken.

Als je belangstelling hebt kun je dit mailen naar onze secretaris Bert de Haas (secretaris@55plus-enschede.nl). Daarna gaan we met je in gesprek hoe we het met elkaar gaan oppakken.

Namens het bestuur:
Cécile Verhaak, voorzitter, voorzitter@55plus-enschede.nl
Arnold Jansen, penningmeester, penningmeester@55plus-enschede.nl

Oproepen