Redactie Echoplus

Naam Functie Telefoon E-mailadres
Judith Cohen hoofdredacteur 053-8507231 redactie@55plus-enschede.nl
Roelof Beverdam redacteur 053-4351480 redactie@55plus-enschede.nl
Computercommissie lay-out 053-4351480 comcom@55plus-enschede.nl
Hans Sleeuwits advertentieaquisitie 053-4358590 acquisitie@55plus-enschede.nl
Voor vragen of problemen over de bezorging: bezorging@55plus-enschede.nl

Planning Echoplus 2019

Nummer Editie Kopij binnen Verschijningsdatum
1 januari/februari woensdag 28 november 2018 donderdag 13 december 2018
2 maart/april woensdag 6 februari 2019 donderdag 21 februari 2019
3 mei/juni woensdag 10 april 2019 donderdag 25 april 2019
4 juli/augustus woensdag 12 juni 2019 donderdag 27 juni 2019
5 september/oktober woensdag 31 juli 2019 donderdag 15 augustus 2019
6 november/december woensdag 9 oktober 2019 donderdag 24 oktober 2019
1 januari/februari 2020 woensdag 27 november 2019 donderdag 12 december 2019

Data onder voorbehoud; definitieve data voor 2 uitgaven staan steeds in het colofon van het laatst gepubliceerde nummer.


Tijdplan per uitgave

t/m woensdag Verzamelen kopij door redactie
woensdagavond Kopij gaat naar Comcom
t/m weekend Comcom verzorgt opmaak van de artikelen
maandag Redactie verdeelt de artikelen en advertenties over de pagina’s
dinsdag Redactie controleert en corrigeert document
woensdag Comcom maakt document gereed voor eindcontrole
donderdag Comcom stuurt document naar de drukker
t/m dinsdag Drukproces en afwerking
woensdag Drukker levert Echoplus af in ’t Pluspunt
donderdag Etiketteerploeg plakt stickers en maakt bundeltjes

Op donderdag gaat de bezorgploeg door weer en wind op pad om uw boekje bij u in de bus te doen. Ook verstuurt de Comcom een e-mail aan de abonnee’s op de elektronische versie, aanmelden Echoplus per mail.
Vanaf de dag van verschijning hebben de leden van de Comcom de tijd om hun aandeel van de inhoud op de website te plaatsen en/of de tekst te actualiseren. Daarna is de website weer geheel bijgewerkt.

Het komt echter helaas nog wel eens voor, dat er ondanks zorgvuldige controle toch nog een foutje achterblijft in de Echoplus. Dat is in de papieren versie niet te repareren (en in de elektronische versie doen we het evenmin), maar de website biedt ons wel de mogelijkheden om snel verbeteringen door te voeren. Raadpleeg voor de zekerheid dus altijd eerst de website – met name bij twijfel.

Activiteiten in de Agenda en op de Nieuwspagina worden automatisch door het systeem onzichtbaar gemaakt als de datum verstreken is. Dit mechanisme bestaat helaas niet voor vermeldingen op de overige pagina’s. Dit gebeurt volgens bovenstaand schema meestal pas na de verspreiding van de volgende Echoplus, maar tussentijdse aanpassingen kunnen op aanvraag van de informatieverstrekker desgewenst altijd worden doorgevoerd.


Aanleveren kopij

  1. Als u een artikeltje, een mededeling, een aankondiging of iets anders in de Echoplus wilt plaatsen, stuurt u het dan, als het enigszins mogelijk is, via een e-mail naar de redactie: redactie@55plus-enschede.nl.
    Beschikt u niet over een computer met internet, dan kunt u uw bijdrage aan het blad gewoon schriftelijk indienen. Aan de balie van de conciërge kunt u uw bijdrage kwijt.
  2. Als u iets aanlevert voor de Echoplus, laat dan de opmaak over aan het lay-outteam. Gebruik geen apart lettertype, geen inspringing of onderstreping invoeren, niet centreren, enz. Wilt u dat een bepaald onderdeel van uw tekst meer accent krijgt, geef dat dan apart aan in uw e-mail of onder uw bijdrage.
  3. Kleine wijzigingen om een zin beter te laten lopen of het verbeteren van taalfoutjes doen wij als redactie zonder u daarin te kennen. Als er grote wijzigingen in uw bijdragen voor de Echoplus moeten komen, dan nemen wij daarover contact met u op.
  4. Maak uw bijdrage niet te lang, maximaal ongeveer driekwart B5 (lettergrootte: 11 pt). De redactie heeft het recht uw bijdrage in te korten als dat in verband met de beschikbare ruimte nodig is.