Redactie Echoplus

Naam Functie Telefoon E-mailadres
Rob Brussaard hoofdredacteur 030-6550868 redactie@55plus-enschede.nl
Roelof Beverdam redacteur 053-4351480 redactie@55plus-enschede.nl
Computercommissie lay-out 053-4351480 comcom@55plus-enschede.nl
Irma Staarink bezorging 06-48967950 bezorging@55plus-enschede.nl

Planning Echoplus 2023

Nummer Editie Sluitingsdatum kopij Verschijningsdatum
1 januari/februari/maart woensdag 30 november 2022 donderdag 15 december 2022
2 april/mei/juni/juli woensdag 15 maart 2023 donderdag 30 maart 2023
3 augustus/september/oktober woensdag 26 juli 2023 donderdag 10 augustus 2023
4 november/december woensdag 11 oktober 2023 donderdag 26 oktober 2023
1 januari/februari 2024 woensdag 29 november 2023 donderdag 14 december 2023

Data onder voorbehoud; definitieve data voor 2 uitgaven staan steeds in het colofon van het laatst gepubliceerde nummer. Let op: in het licht van de recente ontwikkelingen zijn de data in de Echoplus achterhaald; hierboven staan de meest recente gegevens!!


Tijdplan per uitgave

t/m sluitingsdatum – woensdag Verzamelen kopij door redactie
weekend Comcom verzorgt opmaak van de artikelen
maandag Redactie verdeelt de artikelen en advertenties over de pagina’s
dinsdag Redactie controleert en corrigeert document
woensdag Comcom maakt document gereed voor drukker en eindcontrole
donderdag Comcom stuurt document naar de drukker
t/m dinsdag Drukproces en afwerking
woensdag Drukker levert Echoplus af in ’t Pluspunt
donderdag Etiketteerploeg plakt stickers en maakt bundeltjes / bezorging

Op donderdag gaat de bezorgploeg door weer en wind op pad om uw boekje bij u in de bus te doen. Ook verstuurt de Comcom een e-mail aan de abonnees op de elektronische versie, aanmelden Echoplus digitaal.
Vanaf de dag van verschijning hebben de leden van de Comcom de tijd om hun aandeel van de inhoud op de website te plaatsen en/of de tekst te actualiseren. Daarna is de website weer geheel bijgewerkt.

Het komt echter helaas nog wel eens voor, dat er ondanks zorgvuldige controle toch nog een foutje achterblijft in de Echoplus. Dat is in de papieren versie niet te repareren (en in de elektronische versie doen we het evenmin), maar de website biedt ons wel de mogelijkheden om snel verbeteringen door te voeren. Raadpleeg voor de zekerheid dus altijd eerst de website – met name bij twijfel.

Activiteiten in de Agenda en op de Nieuwspagina worden automatisch door het systeem onzichtbaar gemaakt als de datum verstreken is. Dit mechanisme bestaat helaas niet voor vermeldingen op de overige pagina’s. Dit gebeurt volgens bovenstaand schema meestal pas na de verspreiding van de volgende Echoplus, maar tussentijdse aanpassingen kunnen op aanvraag van de informatieverstrekker desgewenst altijd worden doorgevoerd.


Aanleveren kopij

  1. Als u een artikeltje, een mededeling, een aankondiging of iets anders in de Echoplus wilt plaatsen, stuurt u het dan, als het enigszins mogelijk is, via een e-mail naar de redactie: redactie@55plus-enschede.nl.
    Beschikt u niet over een computer met internet, dan kunt u uw bijdrage aan het blad gewoon schriftelijk indienen. Aan de balie van de conciërge kunt u uw bijdrage kwijt.
  2. Als u iets aanlevert voor de Echoplus, laat dan de opmaak over aan het lay-outteam. Gebruik geen apart lettertype, geen inspringing of onderstreping invoeren, niet centreren, enz. Wilt u dat een bepaald onderdeel van uw tekst meer accent krijgt, geef dat dan apart aan in uw e-mail of onder uw bijdrage.
  3. Kleine wijzigingen om een zin beter te laten lopen of het verbeteren van taalfoutjes doen wij als redactie zonder u daarin te kennen. Als er grote wijzigingen in uw bijdragen voor de Echoplus moeten komen, dan nemen wij daarover contact met u op.
  4. Maak uw bijdrage niet te lang, maximaal ongeveer driekwart B5 (lettergrootte: 11 pt). De redactie heeft het recht uw bijdrage in te korten als dat in verband met de beschikbare ruimte nodig is.