Fietsen

De herkomst van het Nederlandse woord 'fiets' is onduidelijk. Volgens een artikel in het Woordenboek der Nederlandsche taal, geschreven in 1919, zou het woord afgeleid zijn van de naam van een Wageningse wagenmaker, E.C. Viets, die rond 1880 rijwielen maakte. Deze voor de hand liggende verklaring werd in eerste instantie van de hand gewezen, toen bleek dat het woord sinds 1870-1879 in Nederland voorkwam (hoewel het toen niet gebruikelijk was). Die verklaring werd toch weer wat geloofwaardiger toen in 2012 werd aangetoond dat Viets in 1870 weliswaar nog geen rijwielen produceerde, maar deze wel leverde.
Voor de goede orde de volgende mededeling: iedereen die mee fietst doet dit voor eigen risico. Iedereen moet zelf uitkijken bij het oversteken van wegen, zelf beoordelen of het fietspaadje voor hem of haar breed genoeg is, kortom iedereen moet zelf attent zijn op dingen die onderweg kunnen gebeuren.

De Stichting 55+ stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schades als gevolg van het deelnemen aan de fietstochten.

De fietscommissieleden zijn Annie en Eddy Koenderink en André Assink; ze fietsen vooraan en geven altijd de richting aan.

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.
Deelname aan de fietstochten is gratis.
 

Nieuws & mededelingen


  In 2023 staan de volgende fietstochten gepland

  Woensdag 19 april
  Woensdag 17 mei
  Woensdag 21 juni
  Woensdag 19 juli (lange tocht)
  Woensdag 16 augustus
  Woensdag 20 september
  Woensdag 18 oktober