Sacred dance

Wat is nu "Sacred Dance" ?

Bij “Sacred Dance” dans je samen in een kring op prachtige muziek. Je ervaart de kracht van eenvoud, rust en energie, terwijl je in beweging bent. Het bewust aanleren en herhalen van de dansen heeft, samen met de muziek, een positief effect op lichaam en geest. Er ontstaat rust en harmonie in jezelf. “Sacred” verwijst naar heilzame, genezende werking. De nadruk ligt op beleving, niet op goed of fout.

Grondlegger van de dans is prof. Bernard Wosien (1908-1986). Hij studeerde theologie, kunstgeschiedenis en was balletmeester en choreograaf. Friedel Kloke-Eibl was zijn leerlinge en naaste medewerker. Zij heeft deze dans wereldwijd verder ontwikkeld tot Meditation des Tanzes – Sacred Dance.
Sacred Dance, iets voor u?

Op woensdagmorgen kunt u meedoen met Sacred Dance in het u bekende Pluspunt. Bent U nieuwsgierig geworden, dan mag U vrijblijvend binnen komen om te kijken of mee te doen. Ook mannen zijn van harte welkom.

Groep 120
Sacred dance

De bijeenkomsten vinden plaats op:
(tijdelijk) vervallen
Tijd:

Locatie:
't Pluspunt (Lok. 1)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
- volgt -

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.
Daarnaast betaalt u voor deelname € 20,00 per seizoen en € 10,00 per deelnamemaand.


Overig

Deze activiteit wordt verplicht onder leiding van een gediplomeerd docent gegeven; hiervoor zullen, behalve de bovengenoemde bijdragen, afzonderlijke kosten in rekening worden gebracht.

Deze kosten voor Sacred Dance bedragen € 24,00 per drie maanden. Omtrent betaling van laatstgenoemd bedrag worden de deelnemers bij aanvang van de activiteit door de leider/-ster nader geïnformeerd.