Wandelen

Wandelen (te voet gaan) was tot in de negentiende eeuw hét belangrijkste middel om je te verplaatsen. Eind negentiende, begin twintigste eeuw kwam er aandacht voor het gezondheids- en recreatieve aspect.

Nu wandelen wij bij de Stichting 55+, puur voor ons plezier, niet al te lange tochten door de mooie plekjes in de regio, met veel ruimte voor de natuur en gezellige rustpunten.

Groepsleid(st)er:
Tonny en Arnold Jansen,
Cécile Verhaak,
Binnie en Wim Bonhke

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.
Deelname aan de wandelingen is gratis.
 

Nieuws & Mededelingen


Wandelkalender 2020

woensdag 8 januari vrijdag 3 juli
donderdag 6 februari dinsdag 4 augustus
vrijdag 6 maart woensdag 2 september
dinsdag 7 april donderdag 1 oktober
woensdag 6 mei vrijdag 6 november
donderdag 4 juni dinsdag 1 december