Yoga

Yoga (Sanskriet: योग, vertaald: "juk", "verenigen", "beheersen", ook wel "herboren") is in zijn brede context: een hindoeïstische filosofie die leert de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen, om daarmee de vereniging met God te bereiken. In een meer alledaags, westers concept wordt met yoga hatha-yoga bedoeld: een tak van yoga die bestaat uit een systeem van oefeningen.

Met een kleine variant drukt het woord yoga de toestand uit, waarin de 'waarneembare mens' ook verbonden is met de 'wezenlijke mens', dat wil zeggen waarin de mens zijn ware aard heeft herkregen en er in overeenstemming mee leeft.
De yogatechniek, hoe deze ook mag zijn, is een discipline, waardoor de mens tracht tot de staat van yoga te komen.

Hatha yoga

In de cursussen beoefenen we Hatha yoga, de vorm van yoga, waarbij oefening van het lichaam en ademhalingstechniek voorop staat. De yogalessen zijn er eigenlijk voornamelijk op gericht om je lichaam zo te leren kennen, dat je er goed mee omgaat en er zo lang mogelijk plezier van kunt hebben. Door het leren herkennen van spanning in het lichaam en die spanning op te lossen kan er ook ontspanning van de geest ontstaan, waardoor je je evenwichtiger en rustiger zult gaan voelen. Het lichaam heeft dus invloed op de geest, maar de geest ook op het lichaam (b.v. stijve spieren bij spanning).

De kunst dingen van je af te zetten en te ontspannen is in een wereld met een toenemend aantal stressfactoren steeds belangrijker.

Het geheim van Hatha yoga zit vooral in het strekken van de spieren en niet zoals bij b.v. gymnastiek in het spannen ervan. Dit heeft een gunstige invloed op o.a. gewrichten, organen en de bloedsomloop. De bewegingen zijn langzaam en weloverwogen, zodat je de oefeningen met aandacht kunt doen. De bedoeling van yoga is ook evenwicht vinden en wel letterlijk. Door middel van speciale oefeningen en concentratie probeer je je evenwicht te bewaren, maar ongemerkt is dit ook een rustgevende oefening die zorgt voor een evenwichtige geest.

Door het doen van ademhalingsoefeningen ga je bewust de volle capaciteit van de longen gebruiken. Je zult merken dat je vaak ongemerkt oppervlakkig (hoog) ademt, je leert dat zeker in een toestand van rust (als je niet veel beweegt) de ademhaling rustig en laag kan zijn.

Het belangrijkste tijdens deze lessen is de persoonlijke vooruitgang.
Bij de Hatha yoga kunnen geen nieuwe deelnemers meer worden geplaatst.

Zachte yoga op de stoel

Deze Zachte yogales op de stoel houdt rekening met ouderen en hun beweegmogelijkheden. Behalve de zittende oefeningen wordt er ook staand bewogen. Staande oefeningen kunnen deels uitgevoerd worden door op de stoel te steunen. Toch ook is het belangrijk dat deelnemers redelijk makkelijk kunnen staan.
Beweegvormen uit het Oosten zoals Qi Gong, Hatha yoga en Kundalini yoga wisselen elkaar af. Voor al deze vormen geldt dat de beweging en de adem met elkaar gecoördineerd worden.
Elke les wordt begonnen met een rustige warming-up, daarna volgt een serie oefeningen, gevolgd door een ontspanningsoefening en als afsluiting een pranayama (dat is een specifieke en meditatieve ademoefening) of een andere soort meditatie. Soms is de volgorde andersom en is er na de yogaoefeningen een pranayama / meditatie en dan een ontspanning als afsluiting.
Deze pranayama of meditatie wordt ook wel begeleid door een mantra.
Wat is een mantra en hoe werkt het? Het woord Mantra komt uit het Sanskriet en is opgebouwd uit twee delen: ‘man’ (denken/geest) en ‘tra’ (instrument of hulpmiddel). Door de klanken van de mantra te herhalen (hardop, fluisterend of in gedachten) ontstaat er een vibratie. Deze vibratie resoneert met de omgeving, in ons en om ons heen. Je hoeft de woorden die je zegt niet eens te begrijpen voor het effect ervan. Wel geeft het begrijpen ervan een extra dimensie aan de ervaring. Elke mantra heeft zijn eigen werking.
Doel is gezond ademend te bewegen; lichaam en geest te versterken en in evenwicht te brengen en na de les uitgerust en met nieuwe energie de dag te vervolgen.

Kundalini yoga

De yogalessen van Teresa Brefeld zijn gericht op de vijf basistechnieken adem, houding, spierspanning, focus en klank. Er wordt Kundalini yoga gegeven vermengd met enkele andere invloeden. Yoga betekent zoveel als verbinding, de verbinding tussen lichaam en geest, hart en ziel. Kundalini yoga wordt ook wel de yoga van het bewustzijn genoemd en werkt voornamelijk op de (hormoon)klieren en het zenuwstelsel. De veelal dynamische lichaamsoefeningen worden gecombineerd met verschillende ademtechnieken en creatieve meditaties, en dragen bij aan vitaliteit, flexibiliteit en alertheid.
Teresa: Ik ben van mening dat het voor iedereen, ook voor ouderen, belangrijk is om yoga te beoefenen om gezond en vitaal te blijven. Ik bied vaak dansante opwarm-oefeningen aan, omdat bewegen op muziek extra plezier geeft.

Voor wie is het bedoeld?
De lessen bij de Stichting 55+ zijn aangepast en vrijwel alle oefeningen kunnen op de mat, de stoel of deels op de mat en stoel beoefend worden. Heeft u lichamelijk een aandoening of geestelijk een beperking, bespreek deelname aan yoga dan eerst met uw huisarts.

Groep 50
Kundalini yoga

De bijeenkomsten vinden plaats op:
maandag
Tijd:
11.00 - 12.00 uur
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 2)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
T. Brefeld

Groep 62
Hatha yoga

De bijeenkomsten vinden plaats op:
dinsdag
Tijd:
11.30 - 12.30 uur
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 2)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
E. Bevers

Groep 116
Kundalini yoga

De bijeenkomsten vinden plaats op:
maandag
Tijd:
12.20 - 13.20 uur
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 2)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
T. Brefeld

Groep 130
Stoelyoga

De bijeenkomsten vinden plaats op:
dinsdag
Tijd:
10.00 - 11.00 uur
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 2)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
E. Bevers

Groep 141
Zachte yoga op de stoel

De bijeenkomsten vinden plaats op:
dinsdag
Tijd:
13.45 - 14.45 uur
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 1)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
T. Brefeld

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.
Daarnaast betaalt u voor deelname dit seizoen twee keer een all-in bedrag: begin .


Overig

Deze activiteit wordt verplicht onder leiding van een gediplomeerd docent gehouden; hiervoor zullen, behalve de bovengenoemde bijdrage, afzonderlijke kosten in rekening worden gebracht.

De kosten voor alle yogalessen bedragen € 36,- drie maanden. Dus in september €36.- en in december en maart 2024 nogmaals dat bedrag. .

Omtrent betaling van laatstgenoemd bedrag worden de deelnemers bij aanvang van de activiteit door de leider/-ster nader geïnformeerd.

 

Nieuws & Mededelingen