Wat wil Stichting 55+?

Stichting 55+ is in 1984 opgericht met het doel:
Het tot stand brengen van een centrum, dat beoogt voor en door mensen in de leeftijd vanaf 55 jaar voorzieningen te treffen, gericht op sociaal en cultureel welzijn op basis van vrijwilligheid.

Voor verdere informatie:
Klik hier voor het lezen of downloaden van de Statuten van de stichting.
Klik hier voor het lezen of downloaden van het Huishoudelijk Reglement van de stichting.

 

Verwezenlijking van de doelstelling

Om aan bovengenoemde doelstelling te kunnen voldoen organiseert de stichting vele activiteiten en cursussen:

  • gericht op het bevorderen van de algemene ontwikkeling van de leden door het houden van lezingen over allerlei onderwerpen en door het geven van cursussen in vreemde talen, kunst en kunstgeschiedenis;
  • gericht op het lichamelijk en geestelijk welzijn van de leden (tai chi, yoga, gymnastiek, fiets- en wandeltochten);
  • gericht op het creatief bezig zijn van de leden (schilderen, tekenen, creatief handwerken, boetseren, pergamano, 3d kaarten);
  • gericht op pure ontspanning van de leden, zoals biljarten, bridgen, één- en meerdaagse reizen (zowel binnen- als buitenland), koersbal, jeu de boules, zingen en muziek maken;
  • gericht op technische vaardigheden van de leden, zoals houtbewerking, houtsnijden en gutsen, naaien en huis- en tuindecoraties maken.

Daarnaast wordt binnen de stichting gelegenheid gegeven om lessen te volgen met betrekking tot beleggingen, genealogie en computeren.

 

Waar vinden de activiteiten plaats

Het merendeel van de activiteiten vindt plaats in het contactcentrum ’t Pluspunt van de stichting, gevestigd aan het Schuttersveld 17, 7514 AC  Enschede en wel in de maanden september tot en met mei. Jeu de boules en biljarten vinden elders in de stad plaats. En voor fietsen en wandelen worden telkens wisselende locaties uitgekozen.

 

Wat zijn de kosten


Om aan een activiteit te kunnen deelnemen is het vereist, dat u deelnemer bent/wordt van de stichting. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 15,00 per jaar. U ontvangt dan 4x per jaar ons blad de Echoplus. Bij toezending per post betaalt u € 4,00 extra. U kunt zich zonder extra kosten ook de digitale versie van dit blad laten toezenden.

  • Deelname aan een cursus of activiteit die wekelijks wordt gehouden, kost dit seizoen twee keer een all-in bedrag: begin .
  • Deelname aan een cursus of activiteit die tweemaal per maand plaatsvindt, kost dit seizoen twee keer een all-in bedrag: begin .
  • Deelname aan een cursus of activiteit die eens per maand plaatsvindt, kost dit seizoen twee keer een all-in bedrag: begin .

De bijdragen dienen direct bij aanvang van de activiteit te worden voldaan bij de docent(e) of groepsleid(st)er. Deze bedragen zijn incl. één consumptie (koffie, thee of chocolademelk); elke volgende consumptie kost € 1,00. Bij het deelname aan meerdere activiteiten gelden deze bedragen per afzonderlijke activiteit.

Naast de vaste jaarlijkse bijdrage die verschuldigd is, worden voor activiteiten die verplicht onder leiding van een gediplomeerde docent moeten worden gegeven, nog afzonderlijke kosten in rekening gebracht. De coördinator kan u informeren over de hoogte van de kosten. Het gaat om: Blij fit voor senioren (gymnastiek), Hatha yoga, Kundalini yoga, Stoelyoga, Tai Chi, Pilates.

Voor activiteiten die buiten ’t Pluspunt worden gehouden – o.a. jeu de boules, biljarten – gelden afwijkende deelnemersbijdragen. De groepsleiding zal u daarover informeren.

Wachtlijst: (Zie ook de opmerkingen in de paragraaf hieronder.) Overtreft het aantal aanmeldingen het maximum aantal van een groep, dan worden zij die zich het laatst hebben aangemeld, op een wachtlijst geplaatst. Betrokkenen worden hiervan in kennis gesteld vóór aanvang van de cursus of activiteit. Personen die al deelnemer waren hebben voorrang boven nieuwe deelnemers.

 

Nummer van de activiteit

Alle activiteiten waarvoor men zich aan kan melden, hebben groepsnummers. Deze staan vermeld in het activiteitenrooster en op deze website ook op de pagina’s met details en omschrijvingen over de cursussen/activiteiten. Bij aanmelding moet ook dit nummer vermeld worden.

 

Wachtlijsten

Gelukkig is er veel belangstelling voor al onze cursussen. Maar sommige zijn vol en dus kunnen er geen nieuwe cursisten meer toegelaten worden.

Als u aan deze activiteiten wilt deelnemen is het verstandig u tijdig aan te melden. U komt dan op de wachtlijst. Een enkele maal kunt u tussentijds deelnemen als er personen afvallen.

Na opgave informeert de coördinator u hierover.


Privacyverklaring Stichting 55+