Uitnodiging voor groepsgesprek: Hoe brengen we zorgtechnologie naar de praktijk?

Denk mee over de inzet van een nieuwe technologie om gezond ouder te worden

Tijdstip: Op woensdag 15 januari van 14.00 tot 16.00 uur bij Roessingh Research and Development, Enschede

Binnen Roessingh Research and Development (RRD) voeren we regelmatig onderzoek uit naar de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe digitale oplossingen om mensen van 55 jaar en ouder te ondersteunen bij gezond ouder worden en bij de preventie van leeftijdsgebonden gezondheidsklachten.

Ons doel is om nieuwe technologieën te ontwikkelen om mensen zo lang mogelijk zelfstandig en betekenisvol te laten deelnemen in de samenleving. Voor deze onderzoeken gaan wij graag in gesprek met potentiële gebruikers om tot een zinvol en weloverwogen systeem te komen of om dit te evalueren.

Op dit moment zijn we betrokken bij een Europees project waarin we aan een nieuwe technologie werken om mensen van 55 jaar en ouder te ondersteunen bij het gezond ouder worden. Hiervoor ontwikkelen we een portaal voor zowel fysiotherapie als preventie. Het doel is om zo de overgang tussen preventie en zorg (fysiotherapie) makkelijker en soepeler te laten verlopen. Binnen dit project doen wij onderzoek naar hoe we deze technologie in de praktijk kunnen inzetten. We hebben hier een aantal ideeën over die we graag zouden willen bespreken met mensen van 55 jaar en ouder tijdens een groepsgesprek.

We willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan dit groepsgesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op woensdag 15 januari tussen 14.00 en 16.00 uur bij Roessingh Research and Development in Enschede. Uw reiskosten worden vergoed. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

De planning is als volgt:

13.30 – 14.00: Inloop met koffie en thee
14.00 – 14.45: Presentatie van de technologie
14.45 – 15.00: Koffiepauze
15.00 – 16.00: Groepsgesprek

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen? Dan kunt u de onderzoekscoördinator, Marijke Broekhuis, contacteren. Haar contactgegevens vindt u hieronder.

E-mailadres: m.broekhuis@rrd.nl
Telefoonnummer: 088 087 5728

We hopen u graag te zien op woensdag 15 januari!

Met vriendelijke groeten,

Marijke Broekhuis – onderzoeker bij Roessingh Research and Development